PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ SPADKÓW I DAROWIZN

PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ SPADKÓW I DAROWIZN KRAKÓW

 

 

Reprezentujemy podmioty gospodarcze przed organami administracji podatkowej i rekomendujemy rozwiązania pozwalające na osiągnięcie korzyści ekonomicznych w podatku od nieruchomości.
W zakresie podatku od spadków i darowizn opracowujemy opinie prawne, sporządzamy projekty umów darowizny, pomagamy wypełniać wymagane przepisami formularze oraz reprezentujemy klientów przed organami administracji podatkowej.