splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Prawo gospodarcze » Windykacja należności

Windykacja należności

Pomagamy odzyskać pieniądze od dłużnika. Przygotowujemy wezwania do zapłaty, kierujemy pozwy do sądu, reprezentujemy Klienta na rozprawach, oraz zastępujemy w postępowaniu egzekucyjnym.

Utrzymanie płynności finansowej przez podmioty lub osoby prowadzące działalność gospodarczą jest gwarancją tego, że będzie ono w stanie realizować na bieżąco wymagalne płatności. Jednak w toku prowadzenia działalności gospodarczej mogą pojawić się zatory płatnicze, spowodowane na przykład brakiem wpływu należności w terminie przewidzianym w umowie czy wskazanym na fakturze. Występuje wówczas realne ryzyko utraty zdolności do terminowego regulowania własnych zobowiązań.

Kancelaria KHM zdaje sobie sprawę, jak ważne jest przeprowadzenie szybkiej i co najważniejsze – skutecznej windykacji należności. Nasze wieloletnie doświadczenie z zakresu realizacji takich zleceń oraz sprawowanie nadzoru nad działem windykacji w banku pozwala nam proponować Klientom kompleksowe usługi.

W naszej ofercie znajdują się:

  • polubowna windykacja należności,
  • windykacja sądowa,
  • windykacja komornicza.

DLACZEGO WARTO ZAUFAĆ KANCELARII KHM?

Windykacja należności może być kłopotliwa, zwłaszcza wtedy, gdy jest realizowana przez przedsiębiorcę na własną rękę, bez doświadczenia i znajomości sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie. Kancelarię KHM tworzą specjaliści, którzy mają obszerną wiedzę na temat windykacji wierzytelności. Możemy pochwalić się sukcesami z zakresu odzyskiwania pieniędzy w imieniu klientów.

Działamy w sposób kompleksowy dla dobra wierzycieli. Podejmowane przez nas inicjatywy mają na celu skłonienie dłużnika do jak najszybszego zaspokojenia roszczeń lub opracowania planu spłaty długu i zawarcia ugody.

Zaangażowanie radcy prawnego w proces windykacji wierzytelności zwiększa szanse na uzyskanie zapłaty w możliwie jak najkrótszym czasie. Kancelaria KHM jest w stanie skłonić dłużnika do spłaty długu, przez co zaległe faktury wystawione przez przedsiębiorcę w końcu zostaną opłacone.

Podejmując współpracę z kancelarią KHM przy windykacji należności, Klient otrzymuje gwarancję, że jego sprawa trafia w ręce doświadczonych ekspertów – radców prawnych z kompetencjami do kompleksowego i prawidłowego prowadzenia tego rodzaju spraw.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.

POLUBOWNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

W ramach czynności zmierzających do polubownego odzyskania należności, czyli bez angażowania w cały proces wymiaru sprawiedliwości czy kancelarii komorniczej, prowadzimy mediację pozasądową, jak i badamy przesłanki do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. Z wykorzystaniem dostępnych form komunikacji (w formie pisemnej lub elektronicznej) wzywamy go do dobrowolnego spłacenia należności.

Atutem polubownej windykacji wierzytelności jest zminimalizowanie czasu, jaki jest niezbędny do dochodzenia zapłaty środków. Postępowanie sądowe może być przewlekłe, dlatego wyegzekwowanie zapłaty na tej drodze zmusza wierzyciela do oczekiwania na spłatę długu. Nasza kancelaria podejmuje starania zmierzające do tego, by skłonić dłużnika do zaspokojenia roszczenia.

Polubowna windykacja wierzytelności służy też temu, by zachować dobre relacje z dłużnikami. Kancelaria zapewnia profesjonalną i skuteczną obsługę każdego klienta, nastawioną na utrzymanie z nim dobrych relacji.

Jeśli windykacja polubowna nie przyniesie oczekiwanych skutków, na polecenie klienta podejmujemy się dalszych działań. Nasz radca prawny może skierować sprawę do sądu i nadać jej właściwy bieg.

WINDYKACJA SĄDOWA

W gestii kancelarii KHM leży też windykacja sądowa, w ramach której przygotowujemy pozew, na podstawie którego możliwe będzie wszczęcie postępowania. Dokument składamy do właściwego sądu i stale nadzorujemy przebieg sprawy prowadzącej do uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi.

W windykacji sądowej, inaczej procesowej, dążymy do uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty. Gromadzimy niezbędną dokumentację i oświadczenia wobec dłużnika, na podstawie których sąd wydaje orzeczenie. Na mocy prawomocnego wyroku dłużnik zobowiązany jest do zapłaty dochodzonej wierzytelności. To element konieczny, by przejść do etapu windykacji komorniczej.

WINDYKACJA KOMORNICZA

Nasza kancelaria sporządza wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej, które następnie wysyła do właściwego miejscowo komornika. W ramach windykacji komorniczej współpracujemy z licznymi kancelariami komorniczymi, by weryfikować efektywność ich działania. Pomagamy w określeniu majątku dłużnika i wskazaniu elementów, z których można przeprowadzić skuteczną windykację wierzytelności. Kancelaria czuwa nad czynnościami, jakie podejmuje komornik. Wszystko to w celu uzyskania rzeczywistego zaspokojenia wierzytelności.

Zaufali nam

Przeczytaj co o nas mówią nasi klienci
Przejdź do rekomendacji