splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Prawo bankowe

Prawo bankowe

Umowy z bankami są najczęściej długie, skomplikowane i napisane prawniczym językiem. Pomagamy w ich analizie, wskazując na ryzyka i proponując bezpieczne rozwiązania.

Nasza oferta

Nasza misja polega na udowadnianiu, że konsumenci mają szanse w sądzie w walce z potężnymi instytucjami finansowymi, takimi jak banki.

Poniżej przedstawiamy obszary, w ramach których najczęściej potrzebna jest nasza pomoc.

Pozew przeciwko bankowi – Kraków

Mecenasi z Kancelarii KHM mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa bankowego. Kancelaria KHM prowadzi postępowania przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym w związku ze sporami wynikłymi na tle świadczenia usług finansowych. Sprawy tego typu, z uwagi na swą specyfikę, w tym najczęściej znaczną wartość dochodzonych roszczeń, wymagają od prawnika specjalistycznej wiedzy. Prawnicy kancelarii KHM sporządzają pozwy przeciwko bankom, mediują w sporach z bankami, prowadzą negocjacje, zarówno na rzecz przedsiębiorców oraz jak i osób fizycznych (konsumentów). Jeśli potrzebują Państwo pomocy w sporze z bankiem lub instytucją finansową, proszę skontaktować się z kancelarią KHM mailowo lub telefonicznie.

PROWADZONE PRZEZ KANCELARIĘ KHM SPRAWY KONCENTRUJĄ SIĘ WOKÓŁ ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z:

 • reprezentacją w postępowaniach sądowych,
 • umowami kredytowymi, w tym tzw. kredytami frankowymi (więcej informacji tutaj);
 • restrukturyzacją zadłużenia (negocjacje z bankiem);
 • pomocą prawną w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • doradztwie przy skomplikowanych windykacjach,
 • stosowaniem klauzul abuzywnych w umowach z konsumentami;
 • doradztwem przy sporządzaniu wewnętrznej dokumentacji bankowej (instrukcji, wzorców umów, procedur, regulaminów),
 • weryfikacją prawnych form zabezpieczeń umów kredytowych pod kątem prawidłowości ich ustanowienia,
 • odpowiedzialnością instytucji finansowych (prowadzenie spraw przeciwko bankom m.in. dochodzenie zwrotu środków pobranych z rachunku na skutek wykonania nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu kredytu, klauzul abuzywnych z tytułu zaniedbań w sferze informacyjnej);
 • przestępstwami bankowymi;
 • mediacją,
 • zastępstwem procesowym przed sądami.

Nasze doświadczenie w sporach z bankami

Kancelaria od lat specjalizuje się w prawie bankowym. Prawnicy kancelarii KHM mają doświadczenie w zakresie całościowej obsługi transakcji dokonywanych w praktyce bankowej, w tym w ramach finansowania inwestycji, ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności, restrukturyzacji zadłużenia, kwestii dochodzenia należności – windykacji. Zdajemy sobie sprawę ze stopnia skomplikowania i specyfiki umów oraz procedur bankowych. Umowy zawierane z bankiem mogą zawierać postanowienia prawnie wadliwe (np. tzw. klauzule abuzywne).

Coraz częściej składany pozew przeciwko bankowi na terenie Krakowa

Krakowie coraz częściej klienci uciekają się do skorzystania ze swoich praw w stosunku do placówek bankowych. Pozew przeciwko bankowi składany jest najczęściej przez osoby, które posiadają kredyt we frankach lub kredyt hipoteczny, w którego umowie istnieją zapisy niedozwolone – rażąco naruszające dobro klienta – czyli dotyczącej waloryzacji lub zmiany oprocentowania. Każdy kredyt powinien być dla konsumenta transparentny. Oznacza to, że jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swojej pożyczki – zasady spłaty nie są dla Ciebie jasne, wzrosła wysokość raty lub wielkość oprocentowania – warto skontaktować się z adwokatem, który podpowie Ci, czy zawarta przez Ciebie umowa kredytowa jest zgodna z prawem.

Inne przypadki, w których konieczny jest pozew przeciwko bankowi

Pozew przeciwko bankowi mieszkańcy Krakowa składają również w sytuacji, gdy doszło do nieautoryzowanych transakcji – szczególnie często się to zdarza podczas kradzieży karty i wykonywania transakcji zbliżeniowych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości na temat spraw finansowych związanych z kredytami lub transakcjami – skontaktuj się z nami i skorzystaj z profesjonalnej porady prawnej. W celu uzyskania szczegółowych informacji lub umówienia spotkania prosimy o telefon pod numerem telefonu: 721546744 (dr Edyta Kozak-Hamala radca prawny) lub 721546746 (Olaf Maciejowski, radca prawny).

Zaufali nam

Przeczytaj co o nas mówią nasi klienci
Przejdź do rekomendacji