splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Prawo gospodarcze » Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna spółek

Obsługujemy kompleksowo spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne.

Dokonujemy wszystkich działań związanych z ich działalnością, takich jak:

 • zakładanie i rejestracja spółek
 • przekształcanie, łączenie i podział spółek, także transakcje M&A
 • przekształcanie JDG w spółkę z o.o., prostą spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną
 • przygotowywanie protokołów zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń i ich organizacja
 • przygotowywanie uchwał m.in. w sprawach: podwyższenia kapitału zakładowego, zmian umowy spółki, powołania prokurenta, powoływania i odwoływania członków zarządu i rady nadzorczej, umów z członkiem zarządu
 • likwidacja spółek
 • restrukturyzacja spółek
 • upadłość spółek

Doradzamy również w takich sprawach jak:

 • w jaki sposób wpłacić pieniądze do spółki
 • w jaki sposób wypłacić pieniądze ze spółki wspólnikom/akcjonariuszom, nie tylko poprzez dywidendę
 • jak wykluczyć wspólnika/akcjonariusza ze spółki
 • jak umorzyć udziały/akcje
 • jak ograniczyć możliwość sprzedaży udziałów/dziedziczenia
 • kontakty i umowy z kontrahentami z zagranicy

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.

Zaufali nam

Przeczytaj co o nas mówią nasi klienci
Przejdź do rekomendacji