splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Wygrana z Bankiem BPH S.A. w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w 3 miesiące
dr Edyta Kozak-Hamala
Spory z bankami, Wygrane sprawy frankowe

Wygrana z Bankiem BPH S.A. w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w 3 miesiące

Wygrana z Bankiem BPH S.A. w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w zaledwie 3 miesiące od wpływu sprawy do sądu – umowa kredytu indeksowanego do CHF GE Money Banku nieważna.

Z radością informujemy, że Sąd Rejonowy w Tarnowie w składzie: ASR Marlena Rajtar w sprawie o sygn. akt I C 1164/23 w dn. 12 lutego 2024 r. na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok w sprawie przeciwko BPH S.A., w którym:

• ustalił nieważność umowy dawnego GE Money Banku S.A. z 2007 r.,
• zasądził w całości dochodzoną pozwem sumę pieniężną od Banku,
• kosztami postępowania w całości obciążył Bank.

Wyrok nie jest prawomocny. Na uwagę zasługuję bardzo krótki czas trwania całego postępowania, który wyniósł zaledwie 3 miesiące i 6 dni co jest rekordem w sprawach naszych Klientów. Co więcej, w międzyczasie sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Tarnowie na skutek naszego zażalenia na postanowienie Sądu I instancji oddalające wniosek o zawieszenie spłat. Sąd I instancji, oddalając wniosek o zawieszenie, argumentował to m.in. gwarancjami BFG, które oczywiście nie mają zastosowania do wierzytelności konsumentów z nieważnych umów kredytu. Zażalenie okazało się skuteczne, co znalazło swoje odzwierciedlenie w kosztach procesu zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego.

Sprawę prowadził r. pr. Olaf Maciejowski wraz z apl. radc. Pauliną Kosak.

Wyrok-po-anonimizacji

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.