splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Cuda się zdarzają – mBank nie złożył wniosku o uzasadnienie – prawomocna wygrana w I instancji przed Sądem Okręgowym w Warszawie!
Olaf Maciejowski
Spory z bankami

Cuda się zdarzają – mBank nie złożył wniosku o uzasadnienie – prawomocna wygrana w I instancji przed Sądem Okręgowym w Warszawie!

Z nieukrywaną radością informujemy o niecodziennej wygranej naszego Klienta z mBankiem w sprawie kredytu powiązanego z walutą obcą. Bank po wyroku I instancji ustalającym nieważność umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF, nie złożył wniosku o jego uzasadnienie. Na skutek tego niedopatrzenia Banku, wyrok uprawomocnił się po upływie 7 dni od jego doręczenia stronom.

Szczęście naszego Klienta jest podwójne – wyrok Sądu I instancji obejmuje odsetki ustawowe za opóźnienie naliczone od dnia doręczenia Bankowi odpisu pozwu czyli okres ponad 3 lat – ponad 62 tys. zł.
Bank, uznał swój błąd i wyrok dobrowolnie wykonał – Klient otrzymał całość objętych wyrokiem kwot wraz z odsetkami – blisko 269 tys. zł.

Błąd Banku ma doniosłe skutki prawne – nie przysługuje mu bowiem skarga kasacyjna, a zatem wyrok nie będzie mógł zostać wzruszony przez Sąd Najwyższy. Bank nie będzie również pozywał o zwrot kapitału – klient zdąży się z nim rozliczyć przed upływem terminu przedawnienia roszczenia o zwrot kapitału.

Wyrok jest prawomocny – sprawę prowadził r.pr Olaf Maciejowski wraz z apl. radc. Pauliną Kosak

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.