splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Pozostała oferta » Raporty ESG

Raporty ESG

Zgodnie z zasadami określonymi przez unijną dyrektywę ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), wszystkie duże i średni przedsiębiorstwa podpadające pod regulacje dyrektywy, zobowiązane są zawrzeć w sprawozdaniu z działalności informacje dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego.

Obowiązek corocznego sporządzania raportów ESG  (Environmental, Social and Corporate Governance) dotyczy (od 2024 roku) spółek kapitałowych oraz grup kapitałowych zatrudniających ponad 500 pracowników oraz spełniających następujące kryteria finansowe: suma bilansowa powyżej 20 mln euro i / lub roczne przychody powyżej 40 mln euro. Podmioty te złożą pierwsze sprawozdanie niefinansowe obejmujące okres za rok 2024 w 2025 roku.

W następnych latach obowiązek raportowania niefinansowego zostanie również rozciągnięty na mniejsze przedsiębiorstwa. Dyrektywa oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie wykonawcze nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków w zakresie zbierania informacji oraz raportowania w obrębie zrównoważonego rozwoju.

Opracowanie raportu ESG wymaga bieżącego zbierania przez spółkę w danym roku (począwszy od 2024 roku) informacji oraz dokumentów potrzebnych do jego sporządzenia. Wymogi dot. raportowania wymagają wiedzy specjalistycznej z zakresu wielu dziedzin, w tym prawa, ochrony środowiska oraz PR. Kancelaria rozpoczęła współpracę z podmiotami, będącymi specjalistami z powyższych dziedzin.

Dzięki tej współpracy oferujemy sporządzenie sprawozdania niefinansowego uwzględniającego wymogi dyrektywy i rozporządzenia w sposób kompleksowy (tzw. raport niefinansowy ESG).

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.

Zaufali nam

Przeczytaj co o nas mówią nasi klienci
Przejdź do rekomendacji