PRAWO SPADKOWE

prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego, która koncentruje się wokół spraw dysponowania majątkiem w razie śmierci jego właściciela. Sprawy z zakresu prawa spadkowego dotyczą także dziedziczenia ustawowego i testamentowego, prawnego statusu spadkobierców czy wreszcie odziedziczonych długów lub działu spadku. Kancelaria KHM może pochwalić się dziesiątkami spraw z zakresu prawa spadkowego, które zakończyły się pomyślnie dla naszych Klientów. Jeżeli z powodu śmierci kogoś bliskiego czekają Cię sprawy spadkowe, Kraków to miasto, w którym znajdziesz profesjonalną pomoc kancelarii KHM.in

Prawo spadkowe kancelaria Kraków – na jaką pomoc możesz liczyć?

Posiadamy bogate doświadczenie oraz wiedzę, która pozwala nam skutecznie prowadzić naszych Klientów przez bardzo zróżnicowane sprawy z zakresu prawa spadkowego. Bierzemy pod uwagę to, że prawo spadkowe jest dość skomplikowaną gałęzią prawa, dlatego też każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, dogłębnie zapoznając się z dokumentacją i statusem prawnym spadkobierców.
Zobacz, w jakich sprawach pomoże Ci adwokat lub radca prawny od prawa spadkowego z Krakowa.

Sprawy z zakresu dziedziczenia

W sprawach o dziedziczenie ustawowe lub testamentowe reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie postępowania, sporządzając stosowne wnioski i dbając o to, by zgromadzić niezbędną dokumentację, na podstawie której sąd uwzględni prawo naszego Klienta do dziedziczenia i przyzna należną mu część spadku. Bardzo ważnym elementem prowadzenia sprawy jest również uświadamianie naszych klientów o ich prawach i obowiązkach związanych z dziedziczeniem.

Stwierdzenie nabycia spadku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku polega na ustaleniu kręgu osób, które znajdują się w gronie spadkobierców, czyli tych, którym należy się część spadku po zmarłej osobie. Jest to bardzo istotne postępowanie w kontekście uniknięcia sporów o spadek, które bardzo często występują pomiędzy spadkobiercami ustawowymi i testamentowymi. Czynności związane z postępowaniem w sprawie stwierdzenia nabycia spadku odbywają się przed sądem lub u notariusza.

Sprawy o zachowek

Zachowek to instytucja, która jest przewidziana w Kodeksie Cywilnym, a jej zastosowanie ma na celu zabezpieczenie interesu spadkobierców ustawowych. Sprawa rozbija się o to, że spadkobiercy ustawowi często mają uzasadnione roszczenia wobec spadkobierców testamentowych. W uzyskaniu jak najwyższej kwoty zachowku pomagają nasi specjaliści – adwokaci i radcy prawni z Krakowa z zakresu prawa spadkowego.

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku leży w interesie spadkobiercy w sytuacji, kiedy spadek zawiera długi. Wówczas dysponowanie majątkiem po zmarłym krewnym oznaczałoby obowiązek spłacenia wszystkich długów lub tej ich części, którą obejmuje spadek. Naszym klientom, którzy nie chcą dziedziczyć spadku z długami, pomagamy sporządzić i złożyć stosowne dokumenty, dzięki którym można zgodnie z prawem odrzucić spadek.

Pomagamy także zdecydować czy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Rozwiązanie to pozwala pokryć długi w zakresie  tzw. stanu czynnego spadku, co nie destabilizuje sytuacji finansowej spadkobiercy.

Inne sprawy z zakresu prawa spadkowego

Opisane sprawy to najczęściej występujące postępowania z zakresu prawa spadkowego. Jednakże w ramach dziedziczenia możemy mówić o co najmniej kilku innych rodzajach spraw, w których spadkobiercy i spadkodawcy (jeszcze za swojego życia) starają się zabezpieczyć swoje interesy lub mądrze rozdysponować majątek. Mowa między innymi o:

  • stwierdzenie nieważności testamentu;
  • wyłączenie małżonka od dziedziczenia;
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego odziedziczenia spadku;
  • wykonanie zapisu lub polecenia zawartego w testamencie;
  • roszczenia wierzycieli spadkodawcy wobec spadkobierców.

Prawnik prawa spadkowego Kraków – dlaczego warto zaufać właśnie kancelarii KHM?

W zakresie prawa spadkowego nie tylko reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach, ale także udzielamy porad prawnych, które mogą okazać się równie pomocne w dochodzeniu swoich praw do spadku lub uzasadnionych roszczeń. W postępowaniach gwarantujemy zachowanie wysokich standardów, które ułatwiają uzyskanie pomyślnego orzeczenia sądu lub finału postępowania administracyjnego.

Adwokat i radca prawny Kraków, prawo spadkowe – nasze usługi obejmują:

  • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa spadkowego;
  • sporządzanie stosownych pism procesowych i składanie ich z zachowaniem obowiązujących terminów;
  • reprezentowanie Klienta na wokandzie sądowej w sprawach spadkowych;
  • udział w negocjacjach z drugą stroną sporu o spadek;
  • ustalanie strategii procesowych.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że sprawy spadkowe mogą rodzić sporo negatywnych emocji, tym bardziej, że często toczą się pomiędzy członkami rodziny. Dlatego, pomagając naszym Klientom w dochodzeniu ich praw, przykładamy dużą uwagę do tego, aby nie eskalować emocji i zachować przynajmniej neutralne stosunki ze stroną przeciwną.