splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Jak przebiega sprawa frankowa w sądzie?
Paulina Kosak
Sprawy frankowe

Jak przebiega sprawa frankowa w sądzie?

Wiele osób, które zawarły umowę o kredyt lub pożyczkę frankową, decyduje się na skierowanie sprawy do sądu. Pamiętaj, że co do zasady da się także unieważnić umowę kredytu, który został już przez Ciebie spłacony. Poprowadzenie sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika pozwala zaoszczędzić sobie stresu związanego z załatwianiem wszystkich formalności. Radca prawny, który będzie prowadził Twoją sprawę, zajmie się za Ciebie obiegiem wszystkich pism w sprawie oraz kontaktem z sądem.

1. Analiza umowy dotyczącej kredytu frankowego

Na samym początku radca prawny sprawdzi, czy Twoja umowa jest zgodna z prawem. Analiza umowy dot. kredytu frankowego dokonywana jest nieodpłatnie. Skany swojej umowy oraz aneksów możesz przesłać na maila kancelarii: biuro@kancelariakhm.pl

Jeśli analiza wykaże, że w umowie znajdują się niedozwolone postanowienia umowne dot. przeliczenia wysokości kredytu oraz poszczególnych rat, prześlemy Ci wniosek o wydanie zaświadczenia przez bank dot. sumy spłaconych rat kredytu. Później poprosimy Cię o jego przesłanie i przedstawimy Ci ofertę prowadzenia sprawy przez kancelarię. 

2. W jaki sposób podpisać umowę z Kancelarią?

Umowę na prowadzenie sprawy możesz podpisać stacjonarnie w kancelarii lub wysłać nam ją pocztą. Dopuszczamy też możliwość zawarcia umowy poprzez przesłanie podpisanego skanu na maila lub przez użycie tzw. podpisu zaufanego (EPUAP). 

Pełnomocnictwo musi być jednak podpisane przez Ciebie w oryginale (nie może zostać przesłany skan).

3. Spotkanie w Kancelarii lub zdalnie

Zaprosimy Cię na spotkanie w kancelarii, na którym dopytamy o bardziej szczegółowe kwestie związane z etapem zawierania umowy (tego, co mówił pracownik banku, jak wyglądało spotkanie z nim, czy zawierałeś/aś umowę samodzielnie czy z mężem/żoną, kto spłacał kredyt).

Spotkanie może odbyć się również zdalnie (wideokonferencja) lub telefonicznie.

4. Złożenie pozwu i zawieszenie rat kredytu frankowego

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów złożymy pozew w sądzie, o czym Cię poinformujemy mailowo. Do Twojej sprawy zostanie przydzielony sędzia oraz zostanie jej nadana sygnatura. 

Zawieszenie spłaty rat kredytu

Wraz z pozwem możesz starać się o zawieszenie spłat rat kredytu w czasie trwania postępowania sądowego. Największe szanse na jego uzyskanie masz po spłaceniu kapitału kredytu, który otrzymałeś od banku na konto.

5. Kontakt z klientem

Wszystkie pisma, które otrzymujemy od Banku i sądu, Kancelaria przesyła w formie skanu na Twój e-mail. Na maila prześlemy Ci też pisma, które będziemy składać w Twoim imieniu do sądu.

Twoja sprawa będzie też zarejestrowana w Portalu Informacyjnym właściwego sądu – będziemy na bieżąco kontrolować, co się dzieje w Twojej sprawie i informować Cię o istotnych kwestiach.

6. Pisma w toku sprawy sądowej

Po złożeniu pozwu Bank przygotuje odpowiedź na pozew. Często są to długie pisma, z wieloma załącznikami, jednak nie jest to nic nietypowego w tych sprawach. 

W zależności od decyzji sądu Kancelaria albo odpisze na pismo banku, albo odniesie się do niego ustnie na rozprawie. Każda z tych opcji jest praktykowana i dozwolona.

Jak przebiega rozprawa sądowa w sprawach frankowych?

Rozprawa może odbyć się stacjonarnie w sądzie lub zdalnie. Czas oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy jest różny (od kilku tygodni do kilku/kilkunastu miesięcy). Zależy on od tego, jak dużo spraw ma sędzia, który będzie prowadził Twoją sprawę. 

Przed rozprawą zaproponujemy Ci spotkanie, na którym omówimy najczęstsze pytania, jakie może zadać Ci sąd albo pełnomocnik banku. Jeśli to będzie Twój pierwszy kontakt z sądem, to opowiemy Ci, jak wygląda taka rozprawa sądowa i jak się do niej przygotować.

O terminie rozprawy zostaniesz poinformowany przez sąd zarówno Ty (otrzymasz pocztą wezwanie na rozprawę), jak i Twój pełnomocnik.

Wyrok Sądu I Instancji

Po rozprawie oraz zapoznaniu się ze wszystkimi pismami w sprawie sąd wyda wyrok. Wyrok będzie nieprawomocny, czyli to nie będzie jeszcze koniec Twojej sprawy w sądzie. Bank będzie mógł odwołać się od wyroku (apelacja).

Apelacja od wyroku sądu w sprawie frankowej

Złożenie apelacji w sądzie poprzedzone jest następującymi krokami:

  • Bank składa wniosek o uzasadnienie (koszt: 100 zł) – ma na to 7 dni od ogłoszenia wyroku 
  • Sąd przygotowuje uzasadnienie i doręcza je bankowi – sąd ma na to 14 dni (ale jest to termin instrukcyjny, czyli sąd nie poniesie konsekwencji jeśli uzasadnienie sporządzi np. po 3 miesiącach od wyroku)
  • Bank musi odebrać uzasadnienie w portalu sądowym – ma na to 14 dni (awizo)
  • Bank składa apelację do sądu– ma na to 14 dni od odebrania uzasadnienia

Następnie sąd sprawdza, czy apelacja została prawidłowo złożona (np. czy Bank wniósł prawidłową opłatę, czy pismo jest podpisane) i wysyła ją Twojemu pełnomocnikowi. Radca prawny w Kancelarii przygotuje w terminie 14 dni odpowiedź na apelację Banku i wyśle ją do sądu.

Rozprawa apelacyjna

W sprawach frankowych najczęściej zostaje wyznaczony termin rozprawy apelacyjnej, na którym sąd ogłosi wyrok. Nie masz obowiązku brania udziału w rozprawie apelacyjnej, wystarczy, że będzie na niej Twój pełnomocnik.

Prawomocny wyrok. Rozliczenie z bankiem.

Wyrok wydany przez Sąd II Instancji będzie prawomocny, czyli Bank będzie musiał się z Tobą rozliczyć. Może to zrobić dobrowolnie po ogłoszeniu wyroku, o co wnioskować będzie w Twoim imieniu kancelaria. Jeśli jednak bank odmówi zapłaty pieniędzy, które będą Ci się należały po wydaniu wyroku, radca prawny rozpocznie postępowanie egzekucyjne, w którym komornik ściągnie te należności od banku. W naszej kancelarii pomoc w rozliczeniu z bankiem, nie jest już dodatkowo płatna. 

Wykreślenie hipotekiostatni krok w sprawie frankowej

Po zakończeniu sprawy kancelaria będzie mogła pomóc Ci w wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej. Potrzebny będzie do tego wyrok wraz z klauzulą prawomocności (pieczęcią sądu).

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.