splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Kolejna wygrana w sprawie nieautoryzowanych transakcji płatniczych, tym razem z ING Bankiem Śląskim
Olaf Maciejowski
Nieautoryzowana transakcja

Kolejna wygrana w sprawie nieautoryzowanych transakcji płatniczych, tym razem z ING Bankiem Śląskim

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy o kolejnym korzystnym rozstrzygnięciu w sprawie nieautoryzowanych transakcji płatniczych, tym razem w Krakowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w składzie: SSR Kinga Malinowska- Gut w sprawie przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A., sygn. akt I C 1765/21/K w dn. 25 czerwca 2024 r. wydał wyrok, w którym:

  • zasądził od Banku kwotę 5486,92 zł nieautoryzowanych przez powódkę transakcji płatniczych dokonanych bez jej wiedzy oraz zgody,
  • ustalił nieistnienie umowy pożyczki na kwotę 60 000,00 zł zawartej z wykorzystaniem danych osobowych naszej Klientki,
  • kosztami postępowania w całości obciążył Bank.

Podobnie jak w poprzednim przypadku opisywanym przez nas w marcu tego roku, sprawa dotyczyła oszustwa polegającego na podszyciu się przez przestępcę pod pracownika infolinii Banku (ang. spoofing, vishing) i wykorzystania aplikacji zdalnego pulpitu do wytransferowania środków pieniężnych oraz zawarcia umowy pożyczki. Sąd, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego ustalił, że po stronie powodowej nie doszło do rażącego niedbalstwa, podzielając w całości argumenty podnoszone przez nas w sprawie. Mechanizmy antyfraudowe testowane przez Bank mogły zapobiec kradzieży środków, niestety nie były one wdrożone w dacie dokonania przestępstwa. Warto przy tym podkreślić, że banki mają prawny obowiązek dochowania szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa środków zdeponowanych przez ich klientów.

Wyrok nie jest prawomocny. Sprawę prowadził r. pr. Olaf Maciejowski wraz z apl. radc. Pauliną Kosak.

Wyrok sądu rejonowego w Krakowie w sprawie przeciwko ING Bankowi Śląskiemu w sprawie nieautoryzowanej transakcji płatniczej

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.