PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Upadłość konsumencka – Krakówupadłość konsumencka kraków

Specjalizujemy się w tematyce upadłości konsumenckiej, prowadząc tego typu sprawy przed sądem w Krakowie, jak i w innych częściach Polski. Specjalizujemy się także w poszukiwaniu rozwiązań restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców oraz konsumentów, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością.
W tym zakresie:

reprezentujemy Klienta w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości i otwarcia restrukturyzacji,
reprezentujemy wierzycieli we właściwym postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,
rekomendujemy wybór procedury restrukturyzacyjnej,
przygotowujemy wnioski w imieniu wierzycieli, w tym w zakresie zgłoszeń wierzytelności,
doradzamy w kwestii wdrożenia rozwiązań upadłościowych po kompleksowej analizie sytuacji faktycznej i prawnej Klienta,
prowadzimy postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka).

Gdzie jest uregulowana upadłość konsumencka?

Począwszy od fundamentalnej zmiany przepisów dotyczącej upadłości konsumenckiej, która weszła w życie 31 grudnia 2014 r., w znaczący sposób poszerzył się krąg osób fizycznych mogących skorzystać z procedury oddłużeniowej. Dość powiedzieć, że o ile między 2009 a 2014 r. upadłości konsumenckich w całym kraju ogłoszono zaledwie kilkadziesiąt, tak od 2015 r. ich liczbę liczy się w tysiącach każdego roku. Kierunek tych zmian był słuszny i zgodny z tym, jak tego rodzaju postępowania funkcjonują w krajach Europy Zachodniej. Sami wiemy jak dużo takich spraw prowadzimy w ramach kancelarii KHM, w Krakowie, jak i w innych miastach Małopolski oraz pozostałych częściach Polski. Tymczasem projektowane przepisy prawa idą cały czas w kierunku ułatwienia upadłości konsumenckiej, tak by dotychczasowe regulacje odnoszące się do przesłanek ogłoszenia upadłości dłużnika-konsumenta były jeszcze bardziej liberalne i nie stanowiły bariery przed ogłoszeniem upadłości dla osób, które według obecnie obowiązujących przepisów nie mogą jej uzyskać.

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką?

Prowadzimy sprawy z tego zakresu, publikujemy na tematy związane z upadłością i restrukturyzacją. Zdobyta przez nas wiedza i doświadczenie w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych są niezbędne do świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej w tym zakresie. Dla ogłoszenia upadłości ważne jest sporządzenie odpowiedniego wniosku, dokonanie oceny sytuacji danego dłużnika i analizy skutków ogłoszenia upadłości dla jego majątku oraz majątku jego bliskich. Czasami osoby powstrzymują się przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką. Niesłusznie. Upadłość konsumencka nie powinna być kojarzona negatywnie, nawet bowiem osoby, które mają wysoką zdolność kredytową, mogą spotkać w życiu okoliczności, na których skutek staną się niewypłacalne. Upadłość jest skuteczną drogą na odzyskanie stabilności finansowej przez osoby, które popadły w długi i nie są w stanie spłacić swoich wierzycieli. Ogłoszenie upadłości pozwala przejąć kontrolę nad finansami i rozpocząć życie na nowo, bez zadłużeń i telefonów od windykatorów.

Pomoc w postępowaniu przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej firm na terenie Krakowa

Upadłość konsumencka jako ogół postępowania składa się z dwóch etapów, które pomagamy przejść firmom na terenie Krakowa, które znalazły się w trudnej sytuacji niewypłacalności. Postępowanie sądowe w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej to początek formalności związanych z określeniem niewypłacalności przedsiębiorcy. Wiąże się ona z kwestią określenia istnienia bądź niewystępowania przesłanek do wystąpienia upadłości konsumenckiej.

Jako prawnicy z wieloletnim doświadczeniem pomagamy podmiotom prawnym we wszystkich formalnościach związanych z ogłoszeniem niewypłacalności konsumenckiej. Do naszych obowiązków wchodzi między innymi odpowiednie sporządzenie wniosków oraz właściwa odpowiedź na reakcję sądu w sprawach dotyczących naszego klienta.

Etap drugi – postępowanie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej na terenie Krakowa

Jeśli sąd uzna upadłość konsumencką naszego klienta, to początek drugiej części formalności związanych z dopięciem sprawy – między innymi rozpoczęciem procesu zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli – jest również w naszej gestii. Istnieje również konieczność likwidacji majątku upadłego i dokumentacji związanych z tą sytuacją.
Nasz doświadczony zespół pomoże na każdym etapie ogłoszenia niewypłacalności. Pomoże również rozstrzygnąć, czy dojście do takiej decyzji jest konieczne.

W celu umówienia spotkania w zakresie prawa upadłościowego bądź uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny z mecenasem – radcą prawnym Olafem Maciejowskim pod numerem telefonu: 721546746.

Więcej informacji na temat upadłości i restrukturyzacji: tutaj

Nasze Specjalizacje:

Zespół radców prawnych Kancelarii posiada głęboką wiedzę na temat rynku energetycznego – jego ograniczeń i wyzwań regulacyjnych.
Kancelaria KHM to także kancelaria prawa sportowego, która udziela pomocy prawnej wszystkim instytucjom i osobom związanym ze środowiskiem sportowym.
W ofercie usług Kancelarii KHM znajduje się doradztwo w zakresie podatków od nieruchomości oraz podatków od spadków i darowizn, które świadczymy zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym.