KREDYTY FRANKOWE

kredyty frankowe prawnik kraków

Mamy wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu kredytów indeksowanych oraz denominowanych do CHF i innych walut. Jesteśmy nazywani przez naszych Klientów „prawnikami od kredytów frankowych”, gdyż to ścisła specjalizacja Kancelarii KHM. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Wiemy, że na skutek wzrostu kursu franka szwajcarskiego, kredytobiorcy mają poczucie bezradności. Bardzo wysokie raty są dla kredytobiorców obciążeniem, któremu często nie są w stanie podołać. Wtedy pojawiają się w naszej kancelarii. Na bieżąco śledzimy aktualne orzecznictwo oraz stanowisko organów państwowych i unijnych. Po otrzymaniu umowy kredytowej od Klienta dokonujemy jej analizy i wskazujemy, czy w umowie występują niedozwolone postanowienia umowne, a jeśli tak, to jakie roszczenia można formułować na ich podstawie w konkretnej umowie.

Na podstawie przedstawionych przez Klienta informacji opracowujemy stosowną strategię procesową i podejmujemy niezbędne działania tak na etapie przed sądowym, jak i już w procesie przeciwko bankowi. We własnym zakresie dokonujemy stosownych wyliczeń, stanowiących później podstawę dla formułowanych w procesie roszczeń. W przypadku zbliżającego się terminu przedawnienia podejmujemy niezbędne czynności prawne, by nie dopuścić do przedawnienia roszczeń, kierujemy do banku stosowne wezwania, sporządzamy pozew i reprezentujemy Klienta w tych postępowaniach sądowych. Znamy rozwiązania prawne, które pozwalają prowadzić postępowania z bankami służące ustaleniu przez sąd, że umowa kredytu jest nieważna czy też, służące uzyskaniu zwrotu nadpłaty w spłaconych przez kredytobiorcę ratach, po wyeliminowaniu z umowy danych klauzul indeksacyjnych przy zachowaniu ważności umowy kredytu w pozostałej części. Przyjmujemy odpowiednią strategię procesową.