Prawomocna wygrana Kancelarii z Santander Bank Polska S.A. w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie - umowa kredytu EKSTRALOKUM dawnego Kredyt Banku z 2008 r. nieważna

Prawomocna wygrana Kancelarii z Santander Bank Polska S.A. w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie - umowa kredytu EKSTRALOKUM dawnego Kredyt Banku z 2008 r. nieważna

Sąd Apelacyjny w Krakowie w składzie: SSA Izabella Dyka, SSA Rafał Dzyr oraz SSA Andrzej Żelazowski w sprawie o sygn. akt I ACa 218/21 w dn. 12 maja 2023 r. wydał wyrok, w którym:
• uwzględnił apelację Kancelarii i zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie w ten sposób, że zasądził od Banku na rzecz naszego Klienta całość dochodzonych przez niego kwot tj. 89 780,30 zł oraz 31 024,95 CHF,
• kosztami procesu za obie instancje w całości obciążył Bank,
• uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez Bank i w konsekwencji nie zasądził odsetek od kwot dochodzonych pozwem.
Wyrok jest dla naszego Klienta korzystny i oznacza, że uwalnia się od umowy łączącej go z Bankiem. W odniesieniu do odsetek, których Sąd Apelacyjny nie zasądził rozważamy złożenie skargi kasacyjnej.

Wyrok jest prawomocny, sprawę prowadził r. pr. Olaf Maciejowski wraz z apl. radc. Pauliną Kosak.