splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Upadłość konsumencka członka zarządu spółki kapitałowej
dr Edyta Kozak-Hamala
Upadłość

Upadłość konsumencka członka zarządu spółki kapitałowej

Dzisiaj na blogu chciałbym krótko wyjaśnić czy i w ogóle upadłość konsumencką może ogłosić menedżer tj. osoba zajmująca funkcję członka zarządu w spółce kapitałowej, w sytuacji gdy spółka ta stała się niewypłacalna, a menedżer nie zareagował na to, mimo ustawowego obowiązku jaki na nim ciąży z tytułu sprawowania funkcji w zarządzie.

Upadłość konsumencka członka zarządu spółki kapitałowej – co mówi prawo?

Zagadanie to prima facie budzi pewne wątpliwości z uwagi na uregulowanie zawarte w art. 491(4) ust. 2 pkt 3 Prawa upadłościowego, który obliguje sąd upadłościowy do oddalenia wniosku konsumenta o ogłoszenie upadłości w sytuacji gdy dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Na gruncie tego uregulowania pojawiały się głosy, że osoby zasiadające w zarządzie spółek kapitałowych, na których ciąży ustawowy obowiązek terminowego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby prawnej, w imieniu której działają, nie mogą skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej w sytuacji gdy nie dochowali tego obowiązku.
Powyższy pogląd jest jednak błędny, sprzeczny z ratio legis tego przepisu. Intencją ustawodawcy, która wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji wprowadzającej liberalne przepisy dot. upadłości konsumenckiej, było objecie tym przepisem wyłącznie dłużników prowadzących uprzednio jednoosobową działalność gospodarczą.

Jako członek zarządu spółki kapitałowej masz prawo ogłosić upadłość konsumencką

Okoliczność, że konsument wbrew przepisom Prawa upadłościowego nie złożył we właściwym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, którą reprezentował nie pozbawia go możliwości ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Także fakt, że osoba taka w momencie ubiegania się ogłoszenie upadłości nadal zasiada w zarządzie spółki, która znajduje się w dobrej kondycji finansowej, nie uniemożliwia mu złożenie takiego wniosku ponieważ członek zarządu spółki prawa handlowego, jeżeli nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej, nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o prawie przedsiębiorców.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.),
2. Ustawa z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.).

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.