splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Zespół » dr Edyta Kozak-Hamala

dr Edyta Kozak-Hamala

Radca prawny, mediator, wspólnik kancelarii KHM

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Doktor nauk prawnych ze specjalizacją publiczne prawo gospodarcze. Rozprawę doktorską, na temat prawnych instrumentów wspierania rozwoju konkurencji w sektorze elektroenergetycznym, obroniła w katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mediator w Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, wpisana na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe. Praktyczne umiejętności zdobywała świadcząc pomoc prawną (w tym reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej) dla przedsiębiorców (m.in. z sektora bankowego, motoryzacyjnego, e-commerce, gastronomicznego, branży budowlanej, związków sportowych, organizacji pożytku publicznego) jak również dla Klientów indywidualnych (w ramach szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym rodzinnego). Równolegle, przez kilka lat była członkiem działu prawnego jednego z wiodących polskich banków.

Specjalizuje się w prawie spółek świadcząc bieżącą pomoc prawną w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców (spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, jednoosobowych działalności gospodarczych) oraz indywidualnych zleceń. Prowadzi mediacje gospodarcze w sporach między przedsiębiorcami.

Reprezentuje także klientów indywidualnych w procesach dotyczących instrumentów finansowych oferowanych przez podmioty rynku finansowego (misselling dotyczący m.in. obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych). Prowadzi mediacje w sporach między osobami fizycznymi, w tym z zakresu prawa rodzinnego.

Systematycznie bierze udział w szkoleniach, ceniąc sobie rozwój zawodowy i mając świadomość dynamiki zmian w przepisach prawa.

W ramach pracy naukowej brała udział w licznych konferencjach i sympozjach naukowych. Autorka publikacji takich jak: “Innowacyjność w prawie konkurencji – zagadnienia wybrane” (w: Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego pod red. prof. dr hab. A. Walaszek-Pyzioł, AT Wydawnictwo), „Wspólne administrowanie” jako element budowy wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego (w: Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym pod red. prof. dr hab. A. Walaszek-Pyzioł, Wydawnictwo CH Beck).

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie mama, żona, miłośniczka podróży, natury, kuchni świata i fotografii.