PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawo Wlasnosci Inteleketualnej KrakówDoradzamy w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności w kwestiach:

naruszenia dóbr osobistych, w tym praw do wizerunku,
dotyczących rejestracji znaków towarowych,
opiniowania, redagowania i negocjowania umów licencyjnych oraz innych kontraktów z zakresu prawa własności intelektualnej.