splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Zespół » Olaf Maciejowski

Olaf Maciejowski

Radca prawny, wspólnik kancelarii KHM

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Wpis na listę radców prawnych poprzedził odbyciem aplikacji radcowskiej i złożeniem egzaminu radcowskiego. Wcześniej ukończył, na ocenę bardzo dobrą, studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego pracę magisterską na temat nadzoru nad bankami komercyjnymi w Polsce.

Doświadczenie zawodowe zdobył, świadcząc przez wiele lat pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych.

Przez kilka lat członek działu prawnego jednego z polskich banków, odpowiedzialny między innymi za nadzór nad działem windykacji, kredytów oraz  weryfikację prawnych zabezpieczeń, w szczególności hipotek i weksli.

Specjalizuje się w prawie bankowym, gospodarczym i handlowym, postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, procedurze dochodzenia wierzytelności.

Koncentruje się na pomocy prawnej klientom indywidualnym w sprawach dotyczących umów kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej, jak również dotyczących tzw. nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Świadczy kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom – tak spółkom handlowym jak i osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów w sporach sądowych.

Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego (American Law Program, The Catholic University of America, Columbus School of Law Jagiellonian University, Faculty of Law and Administration).

Czyniąc z działalności pro bono jeden z filarów swojego zawodu, regularnie prowadzi zajęcia zorientowane na rozwój edukacji prawniczej w szkołach.

Posługuje się językiem angielskim.

Autor publikacji z zakresu prawa konsumenckiego oraz prawa upadłościowego w dziennikach Rzeczpospolita oraz Dzienniku Gazecie Prawnej.

Prywatnie uprawia kolarstwo, pasjonuje się prawem amerykańskim, historią i polityką.