SPORY Z BANKAMI

Pozew przeciwko bankowi – Krakówpozew przeciwko bankowi kraków

Mecenasi z Kancelarii KHM mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa bankowego. Kancelaria KHM prowadzi postępowania przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym w związku ze sporami wynikłymi na tle świadczenia usług finansowych. Sprawy tego typu, z uwagi na swą specyfikę, w tym najczęściej znaczną wartość dochodzonych roszczeń, wymagają od prawnika specjalistycznej wiedzy. Prawnicy kancelarii KHM sporządzają pozwy przeciwko bankom, mediują w sporach z bankami, prowadzą negocjacje, zarówno na rzecz przedsiębiorców oraz jak i osób fizycznych (konsumentów). Jeśli potrzebują Państwo pomocy w sporze z bankiem lub instytucją finansową, proszę skontaktować się z kancelarią KHM mailowo lub telefonicznie.

Prowadzone przez Kancelarię KHM sprawy koncentrują się wokół zagadnień związanych z:

• reprezentacja w postępowaniach sądowych, • umowami kredytowymi, w tym tzw. kredytami frankowymi (więcej informacji tutaj); • restrukturyzacją zadłużenia (negocjacje z bankiem); • pomocą prawną w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, • doradztwie przy skomplikowanych windykacjach, • stosowaniem klauzul abuzywnych w umowach z konsumentami; • doradztwem przy sporządzaniu wewnętrznej dokumentacji bankowej (instrukcji, wzorców umów, procedur, regulaminów), • weryfikacją prawnych form zabezpieczeń umów kredytowych pod kątem prawidłowości ich ustanowienia, • odpowiedzialnością instytucji finansowych (prowadzenie spraw przeciwko bankom m.in. dochodzenie zwrotu środków pobranych z rachunku na skutek wykonania nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu kredytu, klauzul abuzywnych z tytułu zaniedbań w sferze informacyjnej); • przestępstwami bankowymi; • mediacją, • zastępstwem procesowym przed sądami.

 

Zapraszamy do kontaktu

W celu umówienia spotkania proszę o kontakt telefoniczny lub mail’owy.
Kontakt

Nasze doświadczenie

Kancelaria od lat specjalizuje się w prawie bankowym. Prawnicy kancelarii KHM mają doświadczenie w zakresie całościowej obsługi transakcji dokonywanych w praktyce bankowej, w tym w ramach finansowania inwestycji, ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności, restrukturyzacji zadłużenia, kwestii dochodzenia należności – windykacji. Zdajemy sobie sprawę ze stopnia skomplikowania i specyfiki umów oraz procedur bankowych. Umowy zawierane z bankiem mogą zawierać postanowienia prawnie wadliwe (np. tzw. klauzule abuzywne).

Coraz częściej składany pozew przeciwko bankowi na terenie Krakowa

W Krakowie coraz częściej klienci uciekają się do skorzystania ze swoich praw w stosunku do placówek bankowych. Pozew przeciwko bankowi składany jest najczęściej przez osoby, które posiadają kredyt we frankach lub kredyt hipoteczny, w którego umowie istnieją zapisy niedozwolone – rażąco naruszające dobro klienta – czyli dotyczącej waloryzacji lub zmiany oprocentowania. Każdy kredyt powinien być dla konsumenta transparentny. Oznacza to, że jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swojej pożyczki – zasady spłaty nie są dla Ciebie jasne, wzrosła wysokość raty lub wielkość oprocentowania – warto skontaktować się z adwokatem, który podpowie Ci, czy zawarta przez Ciebie umowa kredytowa jest zgodna z prawem.

Inne przypadki, w których konieczny jest pozew przeciwko bankowi

Pozew przeciwko bankowi mieszkańcy Krakowa składają również w sytuacji, gdy doszło do nieautoryzowanych transakcji – szczególnie często się to zdarza podczas kradzieży karty i wykonywania transakcji zbliżeniowych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości na temat spraw finansowych związanych z kredytami lub transakcjami – skontaktuj się z nami i skorzystaj z profesjonalnej porady prawnej. W celu uzyskania szczegółowych informacji lub umówienia spotkania prosimy o telefon pod numerem telefonu: 721546744 (dr Edyta Kozak-Hamala radca prawny) lub 721546746 (Olaf Maciejowski, radca prawny).