splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Precedensowy wyrok NSA w sprawie darowizny gotówkowej
dr Edyta Kozak-Hamala
Prawo cywilne

Precedensowy wyrok NSA w sprawie darowizny gotówkowej

W ostatnich dniach szerokim echem odbił się wyrok wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny w dn. 11 kwietnia 2019 r., sygn. II FSK 1470/17 w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Sprawa dotyczyła opisywanego już na naszym blogu przypadku gdy obdarowany dokonywał „wpłaty własnej” gotówki otrzymanej od darczyńcy na swój rachunek bankowy.

Darowizna gotówkowa – dotychczasowe orzecznictwo sądów

Do tej pory w orzecznictwie przeważał pogląd, że „wpłata własna” obdarowanego nie dokumentuje otrzymania darowizny w rozumieniu art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Niemała grupa osób dokonując właśnie tego rodzaju wpłaty własnej środków otrzymanych od darczyńców nieświadomie pozbawiała się możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Najnowsze orzeczenie NSA wskazuje jednak, że wpłata własna niekoniecznie musi pozbawiać możliwości uzyskania zwolnienia przez obdarowanego.

Darowizna gotówkowa – nowe orzecznictwo

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia stwierdził, że również wpłata własna obdarowanego na swój rachunek bankowy tj. bez precyzyjnego wskazania, że jest to wpłata darowizny, umożliwia uzyskanie przez obdarowanego zwolnienia przy czym zastrzegł, że fakt dokonania darowizny nie może budzić żadnych wątpliwości. Nasuwa się zatem pytanie jak wątpliwości te zminimalizować? Nie jest jeszcze znane pisemne uzasadnienie orzeczenia niemniej można próbować odgadnąć o co chodziło składowi orzekającemu.

Jak prawidłowo skonstruować umowę darowizny?

Z pewnością pomocne w usunięciu wątpliwości powinno być właściwe skonstruowanie umowy darowizny. Można w niej w sposób precyzyjny zastrzec, że wpłata kwoty darowizny przez obdarowanego nastąpi na jego własny rachunek bankowy w oznaczonym przez strony umowy terminie. Tak skonstruowana umowa w połączeniu z dowodem wpłaty na rachunek obdarowanego powinna usunąć wszelkie wątpliwości co do faktu dokonania darowizny między stronami, a co za tym idzie umożliwić skorzystanie ze zwolnienia podatkowego przez obdarowanego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r., poz. 644)

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.