splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Prawomocna wygrana z mBankiem w niecałe 13 miesięcy
Olaf Maciejowski
Spory z bankami, Wygrane sprawy frankowe

Prawomocna wygrana z mBankiem w niecałe 13 miesięcy

Miło nam poinformować o dwóch prawomocnych wygranych w sprawach przeciwko mBank S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.:

• Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem z 29 marca 2023 r. w sprawie o sygn. I ACa 106/23 oddalił apelację mBanku od korzystnego dla Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, w którym ustalono nieważność umowy kredytu z 2007 r. i zasądzono na rzecz Klientów roszczenia dochodzone pozwem z odsetkami od daty wezwania. Pozew sprawie wpłynął do Sądu Okręgowego w Łodzi 4 stycznia 2022 r., prawomocny wyrok zapadł zatem w niecałe 13 miesięcy od daty wpływu sprawy do sądu;

• Sąd Okręgowy w Krakowie w sprawie wyrokiem z 29 marca 2023 r. w sprawie o sygn. akt II Ca 1969/22 oddalił apelację Santander Bank Polska od korzystnego dla Klienta wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, w którym przesłankowo ustalono nieważność umowy kredytu dawnego Kredyt Banku z 2002 r. i zasądzono na rzecz Klienta roszczenia dochodzone pozwem z odsetkami od dnia pouczenia o skutkach upadku umowy kredytu.

W obu sprawach sąd w całości kosztami procesu obciążył banki jako strony przegrywające proces. Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyli nas Klienci i cieszymy szczególnie ze sprawnego procedowania przez sąd łódzki.

 

Graphic designed by Freepik from Flaticon https://www.flaticon.com.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.