splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Ponad milion złotych wpłynęło na konto naszego Klienta – prawomocna wygrana kancelarii KHM z mBank S.A.!
Olaf Maciejowski
Spory z bankami, Wygrane sprawy frankowe

Ponad milion złotych wpłynęło na konto naszego Klienta – prawomocna wygrana kancelarii KHM z mBank S.A.!

Z wielką radością i satysfakcją informujemy o zakończonym pełnym sukcesem procesie z mBankiem, w sprawie nieważności dwóch umów kredytu indeksowanego kursem CHF z 2007 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 22.03.2022 r. w sprawie o sygn. I ACa 917/21, uwzględnił apelację naszej kancelarii i zmienił wyrok sądu I instancji, zapadły w tzw. teorii salda (sygn. III C 1086/19) w ten sposób, że:

  • zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 894.187,47 zł,
  • zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie (ponad 114 tys. zł!),
  • zasądził od banku w całości zwrot kosztów procesu.

Wyrok cieszy tym bardziej, że sąd, podzielając nasze argumenty, zmienił swoje stanowisko co do wymagalności roszczeń konsumenta przyjmując, że bank popada w opóźnienie z chwilą sformułowania odpowiedzi na pozew.  Co warte podkreślenia, w sprawie nie było specjalnego pouczenia konsumenta zarówno w I jak i w II instancji, strona powodowa wyraźnie i od samego początku artykułowała żądanie stwierdzenia nieważności umowy.

Bank wykonał wyrok, a zasądzone należności w łącznej kwocie 1 018 241,69 PLN znajdują się już na rachunku naszego Klienta 🙂

Pozew w sprawie złożono w sierpniu 2019 r. – postępowanie toczyło się 2 lata i 7 miesięcy.

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził r. pr. Olaf Maciejowski wraz z apl. radc. Pauliną Kosak.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.