splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Od 1 lipca 2023 r. biegną terminy na złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości
dr Edyta Kozak-Hamala
Spory z bankami

Od 1 lipca 2023 r. biegną terminy na złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości

Czas pandemii

Przez 3 lata obowiązywały przepisy, które zawieszały termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
Przepisy Tarczy antykryzysowej 2.0 przewidywały, że jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu.
Ustawa wprowadzała też domniemanie, że jeżeli u dłużnika powstał stan niewypłacalności, to jego przyczyną był COVID-19 (oznacza to jednak, że taki wniosek może być kwestionowany przez wierzycieli, jeżeli przyczyną braku płynności finansowej u dłużnika nie był powiązany z COVID – 19).

Zmiany od 1 lipca 2023 r. – termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Z dniem 1 lipca 2023 r. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia zniesiony zostanie stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Oznacza to, że od 1 lipca 2023 r. trzeba mieć na uwadze 30 dniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w sądzie. Termin 30 dniowy liczony jest od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie

Pilnowanie 30 dniowego terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest szczególnie istotne w przypadku spółek. Członkowie zarządu spółki (albo likwidatorzy, jeżeli zostali ustanowieni) ponoszą bowiem odpowiedzialność za niezgłoszenie takiego wniosku, mimo, że były podstawy do jego złożenia. Odpowiedzialność ta nie ma tylko charakteru odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej), ale również karnej ( w tym również kary pozbawienia wolności do roku).

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) – Tarczy antykryzysowa 2.0,
2. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1118),
4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.).

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.