splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Nie warto czekać z pozwaniem spadkobierców dłużnika
Olaf Maciejowski
Sprawy spadkowe

Nie warto czekać z pozwaniem spadkobierców dłużnika

Wierzyciele próbujący samodzielnie dochodzić roszczeń przeciwko spadkobiercom dłużnika często próbują ustalić krąg spadkobierców składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Dopiero po uzyskaniu orzeczenia sądu stwierdzającego kto jest spadkobiercą dłużnika kierują pozew o zapłatę. Niestety ten schemat postępowania bywa wysoce ryzykowny dla wierzyciela.

Czy złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przerywa bieg terminu przedawnienia?

Podkreślić należy, że samo złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie przerywa biegu terminu przedawnienia roszczenia, pogląd ten wydawać się może nie do końca zrozumiały z punktu widzenia wierzyciela, który chce przecież ustalić kogo może pozwać w kolejnym postępowaniu, tym niemniej jest on utrwalony w orzecznictwie sądowym. Może się zatem zdarzyć, że uzyskanie orzeczenia dot. stwierdzenia nabycia spadku nastąpi już po upływie biegu terminu przedawnienia roszczenia co pozbawi wierzycieli możności skutecznego kierowania roszczeń wobec spadkobierców dłużnika.

Co zrobić, by odzyskać swoje pieniądze od spadkobierców dłużnika?

Co zatem może zrobić wierzyciel, który chce odzyskać swoje pieniądze od spadkobierców? Może on niezależnie od sprawy o stwierdzenie nabycia spadku pozwać znanych mu spadkobierców, którzy nabyli spadek z chwilą śmierci dłużnika. Dalsze kroki zależą już od linii obrony przyjętej przez pozwanych spadkobierców. Drugim sposobem będzie zawezwanie znanych mu spadkobierców do próby ugodowej. Czynność ta przerwie bieg terminu przedawnienia i da wierzycielowi więcej czasu na wniesienie pozwu o zapłatę przeciwko spadkobiercom.

Warto zatem rozważyć którąś z wyżej wymienionych opcji aby nie narazić się na ryzyko podniesienia przez spadkobierców zarzutu przedawnienia roszczenia.

    Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) ),

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.