splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Mikrorachunek podatkowy – już od 1 stycznia 2020 r. tylko za jego pośrednictwem będzie mógł być uiszczony podatek PIT, CIT i VAT
dr Edyta Kozak-Hamala
Prawo cywilne

Mikrorachunek podatkowy – już od 1 stycznia 2020 r. tylko za jego pośrednictwem będzie mógł być uiszczony podatek PIT, CIT i VAT

Mikrorachunek podatkowy – już od 1 stycznia 2020 r. tylko za jego pośrednictwem będzie mógł być uiszczony podatek PIT, CIT i VAT

Mikrorachunek podatkowy – co zmienia?

Od 1 stycznia 2020 r. podatek PIT, CIT oraz VAT (z pewnymi wyjątkami) podatnicy oraz płatnicy będą mogli zapłacić już tylko na jeden przypisany im rachunek tzw. mikrorachunek podatkowy. Wchodząca z początkiem przyszłego roku zmiana rozliczeń z urzędem skarbowym bardzo przypomina wprowadzony w 2018 r. indywidualny numer rachunku składowego służący do regulowania składek ZUS.
Dotychczas zapłata podatku PIT, CIT i VAT dokonywana była na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Aktualnie, zamiast wykonywać przelew na 3 różne rachunki bankowe, podatnik będzie regulował należności podatkowe na jeden rachunek bankowy.
Każdy powinien wygenerować numer mikrorachunku w dowolnym urzędzie skarbowym (podając numer PESEL lub NIP) lub za pomocą generatora pod poniższym linkiem:
https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/
Podkreślić należy, że rachunek ten umożliwia jedynie dokonywanie wpłat podatku – zwrot nadpłat oraz podatków dokonywany będzie na dotychczasowych zasadach.

Jakie korzyści płyną z wprowadzenia mikrorachunku podatkowego

Niewątpliwymi plusami wprowadzenia mikrorachunku są:
* niezmienność – numer jest stały i nie ulegnie już zmianie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zmiany siedziby,
* dostępność – można go wygenerować zawsze i wszędzie, a jedynym wymogiem jest dostęp do Internetu,
* łatwość – zamiast dokonywać wpłaty na 3 różne rachunki, przelewu dokona się teraz zawsze na jeden rachunek.
Istotną zmianą jest również brak możliwości zapłaty podatku zgodnie z wydaną przez podatnika dyspozycją – do tej pory dokonywana wpłata zaliczana była na poczet podatku o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskazał, że chciałby wpłacić podatek za inne zobowiązanie (np. podatnik wskazał w dyspozycji przelewu, że opłaca podatek za maj, chociaż w dalszym ciągu nie uregulował podatku za marzec i kwiecień danego roku podatkowego).
Po 1 stycznia 2020 r. w przypadku powstania zaległości podatkowej, wpłata dokonana przez podatnika zostanie zaliczona na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród zaległości podatkowych w obrębie wskazanego podatku (PIT albo CIT albo VAT), bądź – w razie braku zaległości w obrębie jednego podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych (tzn. PIT lub CIT lub VAT).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520)

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.