splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Kolejna wygrana Kancelarii z mBank S.A. – umowa kredytu hipotecznego Multiplan z 2008 r. nieważna
Olaf Maciejowski
Wygrane sprawy frankowe

Kolejna wygrana Kancelarii z mBank S.A. – umowa kredytu hipotecznego Multiplan z 2008 r. nieważna

Nasz Klient dostał dzisiaj lekko spóźniony prezent świąteczny w postaci nieważnej umowy kredytu indeksowanego ?
Sąd Okręgowy w Łodzi w składzie: SSO Dorota Liczberska-Dębska w sprawie o sygn. akt II C 333/21 w dn. 27 grudnia 2022 r. wydał wyrok, w którym:
• uznał umowę kredytu indeksowany udzielonego przez mBank S.A. za nieważną,
• zasądził kwotę ponad 142 tys. PLN oraz 83 tys. CHF z należnymi odsetkami,
• kosztami procesu w całości obciążył mBank.
Wyrok cieszy szczególnie, że sędzia Liczberska-Dębska dokonała istotnej zmiany dotychczasowej linii orzeczniczej, w poprzednich orzeczeniach stosowała nietypową formułę quasi-odfrankowienia umowy przyjmując za uzgodniony przez strony kurs CHF z daty zawarcia umowy co było dla klientów niekorzystne, szczególnie jak kredyt był spłacany w walucie CHF.
Sąd podzielił nasze uwagi do opinii biegłego sądowego, który został powołany na okoliczność dokonania obliczenia nadwyżki przy przyjęciu jako właściwego kursu bankowego z dnia zawarcia umowy. Sam biegły sądowy nie był w stanie ustalić kursu, o który sędzi chodziło, w dacie zawarcia umowy mBank opublikował bowiem aż trzy różne kursy, już z tego względu ta koncepcja nie zasługiwała na uwzględnienie.

Wyrok nie jest prawomocny, sprawę prowadzi r. pr. Olaf Maciejowski wraz z apl. radc. Pauliną Kosak.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.