splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Czy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania z powodu toczącego się postępowania karnego?
Olaf Maciejowski
Prawa konsumenta

Czy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania z powodu toczącego się postępowania karnego?

Zakład ubezpieczeń prowadzący postępowanie w sprawie likwidacji szkody odmawia wypłaty odszkodowania powołując się na toczące się postępowanie karne. Czy ubezpieczyciel ma takie prawo i co w takiej sytuacji może zrobić poszkodowany?

W jakim terminie ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie?

Przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakładają na ubezpieczyciela obowiązek wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Termin ten wszakże może zostać przedłużony do maksymalnie 90 dni od zawiadomienia o szkodzie. W tych samych terminach ubezpieczyciel obowiązany jest zawiadomić na piśmie poszkodowanego o odmowie wypłaty odszkodowania.

Od wskazanej wyżej reguły ustawodawca wprowadził jednak wyjątek, ubezpieczyciel może uchylić się od wypłaty odszkodowania w przypadku gdy ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Jako, że wyjątki należy interpretować w sposób ścisły ubezpieczyciel nie ma prawa w każdym wypadku toczącego się postępowania karnego odmawiać wypłaty odszkodowania spychając z siebie obowiązek ustalenia swojej odpowiedzialności. Skorzystanie z tego uprawnienia przez ubezpieczyciela może mieć miejsce tylko w sytuacji gdy mamy do czynienia ze skomplikowaną sprawą, w której np. występują sprzeczne opinie biegłych, zeznania świadków etc.
Podkreślić również należy, że ubezpieczyciel nie może powołać się na toczące się postępowanie w sprawie o wykroczenie, wyjątek dotyczy wyłącznie postępowań karnych dotyczących przestępstw.

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania ze względu na toczące się postępowanie karne? Udaj się do sądy cywilnego

Co jednak w sytuacji gdy ubezpieczyciel niezasadnie odmówi wypłaty odszkodowania z powołaniem się na znajdujące się w toku postępowanie karne? Poszkodowany ma w zasadzie tylko jedno wyjście – skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego. Sąd cywilny posiada autonomię jurysdykcyjną i jest związany jedynie wyrokiem skazującym co do popełnienia przestępstwa, w pozostałym zakresie, np. w odniesieniu do stopnia przyczynienia się poszkodowanego, może poczynić własne ustalenia niezależnie od ustaleń sądu karnego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 473 ze zm.)

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.