splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » 5 największych korzyści z posiadania stałej obsługi prawnej w firmie
dr Edyta Kozak-Hamala
Obsługa prawna

5 największych korzyści z posiadania stałej obsługi prawnej w firmie

Ostatnio usłyszeliśmy od klienta, któremu świadczymy stałą pomoc prawną, takie słowa: „dopóki nie mieliśmy prawników, to nawet nie wiedzieliśmy, jak ich potrzebujemy”. Faktycznie jest tak, że prowadzenie działalności gospodarczej rodzi potrzebę wielu konsultacji lub powierzenia danych spraw zaufanemu radcy prawnemu. Dziś o tym jakie korzyści płyną dla firmy z zawarcia z kancelarią prawną umowy o świadczenie stałej obsługi prawnej. Z miejsca można wskazać na choćby pięć takich zalet.

1. Profesjonalne i dedykowane doradztwo dzięki znajomości specyfiki firmy

Z naszej praktyki jednoznacznie wynika, że prawnik obecnych czasów pełni nie tylko rolę tradycyjnie rozumianego eksperta w przepisach prawa, ale także doradcy posiadającego wiedzę ogólnobiznesową. To właśnie umiejętność wykorzystania tej ostatniej, w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą prawną definiuje dobrego radcę prawnego. My, jako radcy prawni świadczący stałą obsługę prawną danej firmy, mamy możliwość dokładnego poznania jej specyfiki i potrzeb, inaczej niż w przypadku, gdy doradzamy tylko w ramach pojedynczych spraw stanowiących wycinki oderwane od całokształtu działalności danej firmy. Dzięki stałej obsłudze, każda sprawa prowadzona jest zgodnie z polityką firmy i przy uwzględnieniu jej modelu biznesowego.

2. Oszczędność czasu i pieniędzy

W naszej kancelarii mamy wypracowane dwa różne systemy rozliczeń z klientami w ramach stałej współpracy. Są to rozliczenia bądź w oparciu o stawki godzinowe bądź w ramach stałej kwoty miesięcznej za obsługę prawną. W zależności od potrzeb firmy, Klient wybiera jeden z tych modeli, przy czym w zdecydowanej większości przypadków, preferowany jest model drugi. Klienci szybko dostrzegają jaki komfort zyskują, mając świadomość, że zarówno osoby zarządzające firmą jak i jej pracownicy, mogą być w stałym kontakcie e-mailowym, telefonicznym czy, gdy tego wymaga sprawa, osobistym, z radcami prawnymi. To pozwala inaczej podejmować decyzje i oszczędzać przedsiębiorcom sporo czasu. W biznesie szybkość działania jest często kluczem rozwoju firmy. Możliwość nagłych konsultacji i wsparcia prawnego ze strony dedykowanych firmie prawników, niejednokrotnie pozwala uchronić się przed nietrafionymi ruchami biznesowymi i stratami finansowymi. Nadto, najczęściej jest tak, że ponoszone przez przedsiębiorcę koszty zlecenia pojedynczych spraw są z reguły ogółem wyższe, niż gdyby współpraca opierała się na stałej prawnej obsłudze przedsiębiorców.

3. Priorytetowa obsługa stałych klientów

W przypadku gdy w firmie pojawiają się sytuacje, które zwiastują proces sądowy, szybkość i prawidłowe działania są niezwykle istotne, choćby np. ze względu na naglące terminy przedawnienia roszczeń czy inne terminy wynikające z umów lub przepisów prawa. Niejednokrotnie pismo wysłane z ramienia kancelarii potrafi załatwić sprawę na etapie przedsądowym. Nadto prawnik znający dobrze firmę dzięki jej stałej obsłudze, może zająć się negocjacjami lub mediacją, gdy sprawa tego wymaga. Utrzymując stałą współpracę z kancelarią, Klient ma pewność priorytetowego traktowania jego zleceń przez prawnika. Nie szuka nagle, w stresie, odpowiedniej kancelarii, w nadziei, że ktoś szybko i sprawnie zajmie się jego sprawą. Ma świadomość, że współpracujący z nim na stałe mecenasi są do dyspozycji i działają natychmiast po otrzymaniu zlecenia.

4. Szeroki zakres czynności w ramach stałej stawki za obsługę prawną

Świadcząc pomoc prawną w ramach stałej współpracy, oferujemy Klientowi kompleksowość usług. Obejmuje to m.in. bieżące doradztwo za pośrednictwem korespondencji e-mail, telefonicznie lub w ramach bezpośrednich spotkań, przygotowywanie pism przedsądowych, sporządzanie pism procesowych, zastępstwo procesowe przed sądami, zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych służące windykacji należności, przygotowywanie i opiniowanie umów, opracowywanie regulaminów, podejmowanie czynności w Krajowym Rejestrze Sądowym, opracowywanie dokumentacji wymaganej przepisami prawa w tym w zakresie ochrony danych osobowych i inne.

5. Spokojne prowadzenie biznesu

Wreszcie „last but not the least”. Zadbanie o stałą obsługę prawną firmy i tym samym o dostęp do zawodowych pełnomocników, zapewnia przedsiębiorcy po prostu spokój. Stali klienci są przez nas na bieżąco informowani o zmianach w przepisach prawa, istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez Klientów działalności gospodarczej. Często doradzamy także wprowadzanie, korzystnych z biznesowego punktu widzenia, zmian w zakresie rozwiązań prawnych stosowanych w danej firmie.
Spokój płynący ze stałej obsługi profesjonalnych pełnomocników przejawia się w jeszcze jednym aspekcie. Często przedsiębiorcy w niektórych sytuacjach biznesowych czują się niepewnie bez pomocy prawnej. Ma to miejsce szczególnie w momencie zawierania ważnych umów handlowych, gdy przedsiębiorcy nie mają pewności czy zawarte w umowie postanowienia wystarczająco zabezpieczają interesy firmy, lub, czy nie niosą za sobą zbyt dużego ryzyka prawnego i nie są konstruowane z korzyścią wyłącznie dla drugiej strony. Bez eksperckiej wiedzy prawniczej, nawet bardzo wnikliwe zapoznanie się z treścią umowy przez przedsiębiorcę, może na niewiele się zdać. Korzystanie ze stałej obsługi prawnej, która wskaże możliwe zagrożenia i zabezpieczy interes firmy, zapewnia przedsiębiorcy komfort psychiczny. Czy jest coś cenniejszego niż spokój?

Zobacz naszą usługę: Prawo energetyczne

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.