splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » 5 korzystnych wyroków w sporach z mBankiem, Bankiem Millennium oraz Raiffeisen International AG
Olaf Maciejowski
Spory z bankami, Wygrane sprawy frankowe

5 korzystnych wyroków w sporach z mBankiem, Bankiem Millennium oraz Raiffeisen International AG

Ostatni okres obfitował w kancelarii w szereg korzystnych rozstrzygnięć w sporach z bankami w sprawach dotyczących umów kredytu powiązanych z walutą obcą. W sumie uzyskaliśmy dla naszych Klientów 5 korzystnych rozstrzygnięć: 

  • Sąd Okręgowy w Krakowie w sprawie o sygn. akt I C 255/20 w dn. 1 lutego 2023 r. wydał wyrok ustalający nieważność umowy mBanku z 2008 r. i zasądził na rzecz Klienta 36.875,67 zł oraz 49.475,52 CHF; 
  • Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV C 1624/20 w dn. 21 lutego 2023 r. wydał wyrok ustalający nieważność umowy mBanku z 2006 r. i zasądził na rzecz Klientów 236.589,35 zł; 
  • Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXVIII C 8072/21 w dn. 13 marca 2023 r. wydał wyrok zasądzający na rzecz Klientów 44.978, 53 CHF w sprawie spłaconej umowy Banku Millennium; 
  • Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXVIII C 5836/21 w dn. 14 marca 2023 r. wydał wyrok ustalający nieważność umowy mBanku z 2006 r. i zasądził na rzecz Klientów 219.871,45 zł; 
  • Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXVIII C 10011/21 w dn. 16  marca 2023 r. wydał wyrok ustalający nieważność umowy dawnego Polbanku z 2008 r. (obecnie Raiffeisen International AG) i zasądził na rzecz Klientów 77.854,67 zł oraz 41.779,46 CHF. 

We wszystkich sprawach sąd w całości kosztami procesu obciążył banki jako strony przegrywające proces. Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyli nas Klienci i cieszymy razem z nimi z korzystnych dla nich wyroków. 

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.