Bank nie zapłacił mimo prawomocnego wyroku sądu i dokonanego rozliczenia z wypłaconego kapitału? Jest na to sposób - egzekucja komornicza

Bank nie zapłacił mimo prawomocnego wyroku sądu i dokonanego rozliczenia z wypłaconego kapitału? Jest na to sposób - egzekucja komornicza

Klienci pytają nas często co w sytuacji jeśli bank, po prawomocnym wyroku stwierdzającym nieważność umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej nie będzie chciał dobrowolnie spłacić sumy zasądzonej orzeczeniem. Najczęściej dochodzi do dobrowolnej spłaty ale czasami pojawia się problem, tak jak w przypadku jednego z naszych Klientów. Po prawomocnym wyroku stwierdzającym nieważność umowy, postanowił on rozliczyć się z bankiem z tytułu wypłaconego mu kapitału i dokonał potrącenia wzajemnych wierzytelności. Na skutek dokonanego potrącenia, bank zobowiązany był do zapłaty na jego rzecz kwoty ponad 52 tys. zł. Bank jednak nie uznał tej czynności i nie wpłacił należnej sumy. Nie pozostało nam zatem nic innego niż skierować sprawę do komornika sądowego, który szybko i sprawnie wyegzekwował sumę uzyskaną po potrąceniu wierzytelności obciążając w całości bank kosztami egzekucji – nasz Klient nie poniósł za to postępowanie żadnych dodatkowych opłat.