Wygrana z Getin Noble Bank - umowa dawnego GETIN Banku DomBank Hipoteczny nieważna

Wygrana z Getin Noble Bank - umowa dawnego GETIN Banku DomBank Hipoteczny nieważna

Z radością informujemy o kolejnym korzystnym wyroku jaki uzyskaliśmy dla naszego Klientów, tym razem w sporze z Getin Noble Bank S.A. Sąd Okręgowy w Rzeszowie 29 sierpnia 2022 r. w składzie: SSO K. Żołnierczuk w sprawie o sygn. akt I C 1010/20 wydał wyrok, w którym:

  • ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego,
  • zasądził zwrot ponad 123 tys. zł z odsetkami za opóźnienie za okres od dnia złożenia pozwu do momentu sformułowania zarzutu zatrzymania przez Bank,
  • zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości.

Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania przywołany przez Bank i w konsekwencji ograniczył dochodzone przez powodów odsetki. W części oddalającej roszczenie odsetkowe zostanie złożona apelacja.

Wyrok nie jest prawomocny, sprawę prowadzi r. pr. Olaf Maciejowski wraz z apl. radc. Pauliną Kosak.