Kolejna wygrana Kancelarii z Santander Bank Polska - umowa dawnego Kredyt Banku nieważna

Kolejna wygrana Kancelarii z Santander Bank Polska - umowa dawnego Kredyt Banku nieważna

Z radością informujemy o kolejnym korzystnym wyroku jaki uzyskaliśmy dla naszego Klienta w sporze z Santander Bank Polska. Sąd Okręgowy w Krakowie 30 czerwca 2022 r. w składzie: SSR (del.) Anna Baran w sprawie o sygn. akt I C 1689/19 wydał wyrok, w którym:

  • ustalił nieważność umowy dawnego Kredyt Banku z 2008 r.
  • zasądził zwrot ponad 186 tys. zł według teorii dwóch kondykcji z odsetkami za opóźnienie od 28.08.2019 r.,
  • zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów procesu w całości.

Warto podkreślić, że nie była to typowa „sprawa frankowa” ponieważ Klient pierwotnie zawarł z dawnym Kredyt Bankiem umowę złotową opartą o wskaźnik WIBOR, a dopiero potem doszło do jej „ufrankowienia” tj. powiązania z walutą obcą na mocy aneksu zawartego zaraz po zawarciu umowy pierwotnej. Nawet w takich sprawach, można z sukcesem walczyć w sądzie z bankiem.

Wyrok nie jest prawomocny, sprawę prowadzi r. pr. Olaf Maciejowski wraz z apl. radc. Pauliną Kosak.