splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Obowiązek informacyjny – ważna zmiana stanowiska UODO
Paulina Kosak
e-handel, Prawa konsumenta

Obowiązek informacyjny – ważna zmiana stanowiska UODO

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa w związku z najnowszym stanowiskiem Prezesa UODO z dnia 30 czerwca 2020 r. dotyczącym obowiązku informacyjnego – tzw. klauzuli RODO (link do komunikatu: https://uodo.gov.pl/pl/225/1577), która odnosi się do treści przepisów art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)*.

Prezes UODO zajął stanowisko sprzeczne z motywem 14 RODO i uznał, że obowiązek informacyjny należy spełniać w stosunku do członków zarządu i pełnomocników (których przecież dane są jawne i ujawnione w KRS).

Innymi słowy, klauzula która dotąd musiała być zamieszczona w stosunku do osób fizycznych, powinna pojawić się także np. w umowach zawieranych z przedsiębiorcami.

Obowiązek informacyjny – co mówi RODO?

Motyw 14 RODO stanowi wprawdzie, że:

Ochrona zapewniana niniejszym rozporządzeniem powinna mieć zastosowanie do osób fizycznych – niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca zamieszkania – w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

Jak stosować się do interpretacji Prezesa UODO?

Jednak w związku z przyjętą interpretacją Prezesa UODO, z ostrożności (z uwagi na możliwości sankcji, które może zastosować Prezes UODO), zalecamy – do czasu ewentualnej zmiany/doprecyzowania stanowiska przez Prezesa UODO podjęcie następujących działań w przypadku zawierania umów z przedsiębiorcami:

  1. dołączanie do każdej umowy załącznika w postaci „Klauzuli informacyjnej RODO”

bądź

  1. dodanie w umowie dodatkowego paragrafu z całą klauzulą RODO

celem spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób podpisujących umowę,

  1. w przypadku wymienienia w umowie osób właściwych do kontaktu wraz z ich adresem e-mail – wysłanie w dniu podpisania umowy na e-mail tej osoby klauzuli informacyjnej,
  2. w przypadku późniejszego kontaktu z pracownikiem/przedstawicielem drugiej strony – wysłanie przy pierwszym kontakcie w załączniku klauzuli informacyjnej

bądź

  1. przygotowanie odnośnika w stopce maila, który będzie odsyłał do klauzuli informacyjnej, która znajduje się w domenie internetowej

bądź

  1. dodanie klauzuli informacyjnej w stopce mailowej.

Graphic designed by Pixel perfect from Flaticon  https://www.flaticon.com:

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.