splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Restrukturyzacja zadłużenia w sektorze bankowym z uwagi na skutki koronawirusa
Paulina Kosak
Prawa konsumenta

Restrukturyzacja zadłużenia w sektorze bankowym z uwagi na skutki koronawirusa

O tym, że w sektorze bankowym konieczne będą zmiany, przekonywał Związek Banków Polskich w komunikacie 16 marca 2020 r. (link do komunikatu ZBP: https://www.zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Komunikat-ZBP-w-sprawie-dzialan-pomocowych-podejmowanych-przez-banki).

Poniżej przedstawiamy oferty przygotowane w minionym tygodniu przez poszczególne banki.

Santander Bank Polska

Klienci indywidualni, którzy mają problem z terminowym spłacenim zobowiązania z uwagi na epidemię, mogą wnieść wniosek o odroczenie spłaty raty kapitałowej kredytów gotówkowych i hipotecznych na okres od 3 lub od 6 miesięcy. Oznacza to jednak, że klienci w dalszym ciągu zobowiązani są do spłaty odsetek od kredytu – zgodnie z harmonogramem. Podobne rozwiązanie przewidziane jest również dla tych przedsiębiorców, którzy:

  • mają kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, kredyt biznes ekspres, kredyt biznes ekspres hipoteka,
  • nie mają przeterminowań na produktach kredytowych lub są one mniejsze niż 89 dni,
  • nie mają aktywnych zajęć egzekucyjnych.

Wyjątek stanowią kredyty w rachunku bieżącym – tutaj bank zdecydował się na automatyczne odroczenie terminu spłaty o 2 miesiące (bez konieczności zawierania pisemnego aneksu).

Szczegóły oferty na stronie Banku: https://www.santander.pl/koronawirus-aktualne-informacje-banku

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bank oferuje możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu do 6 miesięcy, przy czym okres kredytowania wydłuży się o tę ilość miesięcy, które uległy zawieszeniu. Możliwe jest zawarcie umowy w formie ustnej, bez konieczności podpisywania umowy. W przypadku kredytu hipotecznego zawieszeniu ulegnie tylko spłata kapitału, w dalszym ciągu konieczne będzie spłacanie odsetek oraz składek ubezpieczeniowych. W tym wypadku jednak nie dojdzie do wydłużenia okresu kredytowania, a zwiększeniu ulegną poszczególne raty.

Z kolei mali i średni przedsiębiorcy mogą się starać o:

  • zawieszenie części kapitałowej lub części odsetkowej raty lub zawieszenie raty kapitałowo-odsetkowej do 6 miesięcy,
  • zawieszenie redukcji limitu dla kredytów w koncie do maksymalnie 6 miesięcy, przy jednoczesnej spłacie samych odsetek.

Szczegóły oferty na stronie Banku (klienci indywidualni): https://www.credit-agricole.pl/restrukturyzacja-koronawirus

Szczegóły oferty na stronie Banku (mali i średni przedsiębiorcy): https://www.credit-agricole.pl/ulatwienia-dla-kredytobiorcow-malych-srednich-firm-oraz-agrobiznesu

ING Bank Śląski S.A.

Klienci indywidualni, którzy posiadają kredyt konsumencki lub hipoteczny, mogą starać się w tym banku o zawieszenie płatności na okres od 3 do 6 miesięcy w dwóch opcjach (płatne odsetki i składla ubezpieczeniowa lub tylko składka ubezpieczeniowa), ale w każdej z nich dojdzie do wydłużenia okresu kredytowania. Analogiczne rozwiązanie przewidziane jest dla przedsiębiorców (osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółek cywilnych, jawnych, partnerskich – którzy korzystają z uproszczonych zasad księgowości) oraz Wspólnot Mieszkaniowych. ING Bank Śląski proponuje również rozwiązanie dla podmiotów, które prowadzą pełną księgowość (dwa warianty spłaty na okres 3-6 miesięcy lub 1 – 3 miesięcy).

Szczegóły oferty na stronie Banku: https://www.ing.pl/aktualnosci?news_id=1104186-umozliwimy-zawieszenie-splaty-rat-kredytow-i-leasingu

mBank S.A.

mBank przedstawia propozycje dla podmiotów mających kredyty „firmowe” (pożyczka dla firm, kredyt inwestycyjny, wielocelowy kredyt zabezpieczony dla firm, kredyt obrotowy dla firm) oraz kredyty indywidualne (kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, kredyt samochodowy, kredyt samochodowy online, mPożyczka/mRaty), którzy mogą zawiesić płatność rat kapitałowych na okres do 6 miesięcy. Okres kredytowania nie wydłuży się, ale część kapitałowa niespłaconych rat zostanie równomiernie rozłożona na pozostałe raty.

Szczegóły oferty na stronie Banku: https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-gotowkowe/zawieszenie-platnosci-rat/

Nest Bank S.A.

Oferta „wakacji kredytowych” Nest Bank umożliwia odroczenie spłaty rat kapitałowych na 3 miesiące – zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (tych, którzy mają „firmy”). Wniosek można złożyć w tradycyjnej papierowej formie, w fomie elektronicznej oraz telefonicznie.

Szczegóły oferty na stronie Banku: https://nestbank.pl/dla-ciebie-i-rodziny/bankuj-bezpiecznie-z-domu

PKO Bank Polski S.A.

Bank PKO oferuje możliwość zawieszenia rat na okres 3 miesięcy, przy czym może to dotyczyć zarówno raty kapitałowej jak i odsetkowej. Konsekwencją skorzystania z tej oferty będzie podwyższenie kwoty pozostałych do spłacenia rat.

Oferta banku nie dotyczy tych kredytów lub pożyczek, w których występuje niespłacone zadłużenie przeterminowane.

Szczegóły oferty na stronie Banku: https://www.pkobp.pl/aktualnosci/zawieszenie-rat-koronawirus/

Alior Bank S.A.

Oferta Aliora kierowana jest do klientów indywidualnych, którzy mają kredyty hipoteczne, kredyty oraz pożyczki konsumenckie spłacane w ratach (z wyłączeniem kredytów w ROR i zadłużenia kart kredytowych, w tym planów ratalnych) oraz przedsiębiorców, którzy mają kredyty i pożyczki, do których zastosowanie znajduje „Regulamin Świadczenia Usług Kredytowych Klientom Biznesowym w Alior Bank S.A.” i „Regulamin kredytowy w ramach działalności przejętej przez Alior Bank S.A. 4 listopada 2016 r.”, w tym kredytów nieodnawialnych oraz kredytów inwestycyjnych. Dla niezabezpieczonych umów kredytu i pożyczki Bank umożliwia  odroczenie spłat rat kapitałowych i rat odsetkowych od zobowiązania na okres 3 miesięcy albo odroczenia spłaty rat kapitałowych na okres 6 miesięcy.

Szczegóły oferty na stronie Banku: https://www.aliorbank.pl/LP/kredyty

BNP Paribas Bank Polska

BNP Paribas, wychodząc naprzeciw trudnościom, jakie wynikają z obecnej sytuacji na rynku, proponuje klientom indywidualnym oraz mikro przedsiębiorcom, w tym klientom z sektora Agro (również rolnikom), odłożenie o 3 miesiące spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu. W takim wypadku odsetki naliczone w okresie zawieszenia kredytu będą doliczone do pozostałej do spłaty kwoty kredytu i rozłożone na pozostały okres kredytowania, który zostanie wydłużony o trzy miesiące.

Szczegóły oferty na stronie Banku: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/komunikaty/Bank-BNP-Paribas-pozwala-zawiesic-splate-rat

Komentarz Kancelarii:

Wszelkie zmiany polegające na odroczeniu (zawieszeniu) spłaty rat kapitałowo – odsetkowych lub jedynie rat kapitałowych należy ocenić pozytywnie, przy czym nie może ujść uwadze klientów banku, że raty te nie są „anulowane”, a jedynie ich płatność jest przesunięta w czasie. Zaproponowane przez banki rozwiązania wydają się być uproszczone i odformalizowane (np. pozwalają na złożenie wniosku w rozmowie telefonicznej, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w formie e-mailowej). W przypadku, gdy bank oferuje różne warianty zawieszenia spłaty rat kredytu zalecamy szczególną ostrożność przy wyborze, czy będzie to dotyczyło jedynie raty kapitałowej, czy również odsetkowej. Ponadto, trzeba zwrócić uwagę, czy wybór wariantu spowoduje w przyszłości wydłużenie okresu kredytowania czy też zwiększy proporcjonalnie wysokość pozostałych do spłaty rat. Konieczna jest też analiza „wyjątków” tj. przypadków, w których nie można skorzystać z takiej propozycji (np. w sytuacji, gdy posiada się niespłacone przeterminowane raty) lub rodzajów umowy, w której wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków (np. przy kredycie hipotecznym). Jak w kazdej sprawie ważny jest również termin złożenia takiego wniosku, który banki różnie ustalają (może to być np. termin 3- dniowy lub 5 dniowy poprzedzający spłatę nabliższej raty kredytu). Należy tego terminu dochować, jeżeli klient chce odroczyć spłatę raty już od najbliższej raty.

Graphic designed by Freepik from Flaticon https://www.flaticon.com

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.