splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Zaprzestanie dostaw energii elektrycznej dla firm przez sprzedawcę
dr Edyta Kozak-Hamala
Prawa konsumenta

Zaprzestanie dostaw energii elektrycznej dla firm przez sprzedawcę

Co w sytuacji jeśli sprzedawca energii dla firm nagle zaprzestał tej sprzedaży?
Co to oznacza dla przedsiębiorcy będącego odbiorcą energii elektrycznej? Czy jego firmie grozi brak dostaw?
Kim jest sprzedawca rezerwowy i czy sprzedaż energii przez takiego sprzedawcę oznacza podwyższenie stawek? Czy da się jakoś uniknąć podwyżki?
Pomagamy i podpowiadamy co robić.

Co zrobić w firmie po zaprzestaniu dostaw energii elektrycznej?

Do kancelarii zaczęły zgłaszać się osoby zaniepokojone informacją otrzymaną od jednego ze sprzedawców energii elektrycznej. Z komunikatu tego wynika, że spółka zaprzestaje prowadzenia koncesjonowanej działalności w zakresie świadczenia usług sprzedaży energii elektrycznej.

Powyższe znajduje bezpośrednie przełożenie na sytuację odbiorców energii. Co konkretnie dzieje się w takiej sytuacji?

Z treści przepisu art. 5 ust. 21 pkt. 1 lit. b) ustawy – Prawo energetyczne wynika, że umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarta z odbiorcą, powinna zawierać m.in. oznaczenie „podmiotu będącego dla odbiorcy sprzedawcą i zgodę tego odbiorcy na zawarcie przez operatora systemu dystrybucyjnego umowy sprzedaży energii elektrycznej z tym sprzedawcą, na jego rzecz i w jego imieniu, w przypadku zaprzestania dostarczania tej energii przez wybranego przez odbiorcę sprzedawcę”. W tym przepisie przewidziana jest instytucja sprzedawcy rezerwowego. Oznacza to, że w przypadku zaprzestania sprzedaży energii przez dotychczasowego sprzedawcę, energię dostarczy inny sprzedawca, wskazany w umowie zawartej przez odbiorcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Klienci (odbiorcy energii) w zaistniałej sytuacji, będą mieli więc zapewnioną ciągłość dostaw prądu.

Zmiana sprzedawcy

Czy to jednak koniec problemów? Zdecydowanie nie. Sprzedaż rezerwowa może oznaczać dla odbiorcy dużo wyższe stawki, co przy dużych poborach energii przełoży się na większe wydatki. Czy da się tego uniknąć lub jak najszybciej „wyjść” z konieczności ponoszenia stawek sprzedaży rezerwowej?
Najlepszym rozwiązaniem jest zmiana sprzedawcy np. poprzez powrót przez odbiorcę do umowy kompleksowej. Należy wyjaśnić, że z chwilą kiedy odbiorca decydował się na wybór innej spółki jako swojego sprzedawcy energii elektrycznej, skorzystał z tzw. procedury zmiany sprzedawcy, polegającej na rozwiązaniu dotychczasowej umowy (tzw. umowy kompleksowej w oparciu o którą odbywała się zarówno dystrybucja jak i sprzedaż energii elektrycznej) oraz zawarciu przez odbiorcę nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej z wybranym sprzedawcą.

Jak powrócić do umowy kompleksowej?

Aby powrócić do umowy kompleksowej, należy złożyć stosowny wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dotyczącej energii elektrycznej dla klienta powracającego. Niezwłoczne wysłanie odpowiednio wypełnionego wniosku pozwoli wdrożyć procedurę zmiany sprzedawcy i uniknąć dalszego ponoszenia kosztów sprzedaży energii po cenach obowiązujących u sprzedawcy rezerwowego. Bez wątpienia jednak trzeba tutaj działać bez zbędnej zwłoki, tak by OSD jak najszybciej otrzymał stosowny wniosek i „poszedł odbiorcy na rękę” w zakresie terminu zmiany sprzedawcy. Ustawodawca przewidział bowiem dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego aż 21-dniowy termin na to by umożliwić odbiorcy tę zmianę. Kancelaria KHM inicjuje takie działania i pomaga odbiorcom, którzy znaleźli się w takiej sytuacji.

    Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 755 z poźn. zm.)

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.