splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Wygrane z PKO BP, Santander Bank Polska oraz Raiffeisen Bank International
Olaf Maciejowski
Wygrane sprawy frankowe

Wygrane z PKO BP, Santander Bank Polska oraz Raiffeisen Bank International

Z radością informujemy o kolejnych wygranych sporach z bankami w sprawie umów powiązanych z kursem waluty obcej w sądach okręgowych w stolicy oraz w Krakowie.

Sąd Okręgowy w Krakowie w składzie: SSR del. Łukasz Bobek w sprawie o sygn. akt I C 2432/20 w dn. 23 czerwca 2023 r. wydał wyrok w sprawie przeciwko PKO BP S.A., w którym:

  • uznał umowę kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny udzielonego w 2005 r. za nieważną,
  • zasądził na rzecz Klientów kwotę 79 774,1 PLN z odsetkami za opóźnienie od dnia pouczenia o skutkach nieważności umowy,
  • kosztami procesu w całości obciążył Bank.

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie: SSO Ewa Wiśniewska-Wicha w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2476/21 w dn. 13 lipca 2023 r. wydał wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A., w którym:

  • ustalił nieważność umowy kredytu mieszkaniowego EKSTRALOKUM udzielonego w 2008 r. przez dawny Kredyt Bank,
  • zasądził na rzecz Klientów 34.300,08 PLN oraz 67.851,56 CHF z odsetkami za opóźnienie od wezwania do zapłaty,
  • nie uwzględnił podniesionego przez Bank zarzutu potrącenia oraz zatrzymania,
  • ustalił, że koszty postępowania w całości poniesie Bank.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w składzie: SSO Mariusz Metera w sprawie o sygn. akt I C 1680/23 w dn. 17 lipca 2023 r. wydał wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG, w którym:

  • ustalił nieważność umowy kredytu mieszkaniowego EKSTRALOKUM udzielonego w 2007 r. przez dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.,
  • zasądził na rzecz Klientów 34.517,45 PLN oraz 6.059,55 CHF z odsetkami za opóźnienie naliczonymi zgodnie wezwaniem do zapłaty,
  • kosztami procesu w całości obciążył Bank.

Ostatni wyrok zapadł w zaledwie 9 miesięcy od dnia złożenia pozwu, ponadto sąd uwzględnił w nim dokonane przed złożeniem pozwu potrącenie, Klienci pozywali wyłącznie o nadwyżkę ponad wypłacony kapitał kredytu.

Wyroki nie są prawomocne, sprawy prowadził r. pr. Olaf Maciejowski wraz z apl. radc. Pauliną Kosak.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.