splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Wygrana w sporze z Bankiem Millennium S.A w sprawie nieautoryzowanych transakcji płatniczych.

Wygrana w sporze z Bankiem Millennium S.A w sprawie nieautoryzowanych transakcji płatniczych.

Miło nam poinformować, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w składzie: SSR
Karolina Dołęgowska w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A., o sygn. akt I C 3854/21 w dn. 14
marca 2024 r. wydał wyrok, w którym:

  • zasądził kwotę ponad 47 tysięcy złotych nieautoryzowanych przez powódkę transakcji płatniczych dokonanych bez jej wiedzy oraz zgody,
  • ustalił nieistnienie dwóch umów pożyczek na dane osobowe powódki bez jakiejkolwiek jej świadomości,
  • kosztami postępowania w całości obciążył Bank.

Sprawa dotyczyła oszustwa polegającego na podszyciu się przez przestępcę pod pracownika infolinii Banku (ang. spoofing, vishing) i wykorzystania aplikacji zdalnego pulpitu do wytransferowania środków pieniężnych oraz zawarcia dwóch umów kredytowych. Sąd, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w tym opinii biegłego, ustalił, że po stronie powodowej doszło do niedbalstwa, ale nie było ono rażące, a tylko taki, najwyższy stopień winy nieumyślnej pozwoliłby Bankowi odeprzeć roszczenie dotyczące zapłaty. W odniesieniu do umów pożyczek sprawa nie była rozpoznawana na gruncie przepisów o usługach płatniczych lecz Kodeksu cywilnego. Sąd ustalił, że nie doszło do złożenia oświadczeń woli po stronie powodowej, nie można zatem mówić o zawarciu umowy i zaciągnięciu zobowiązania.

Wyrok nie jest prawomocny. Sprawę prowadził r. pr. Olaf Maciejowski wraz z apl. radc. Pauliną Kosak.

Wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie w sporze przeciwko Bankowi Millennium S.A. w sprawie nieautoryzowanych transakcji płatniczych

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.