splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Wygrana kancelarii w sprawie o zwrot kapitału oraz o korzystanie z kapitału (!) w Sądzie Okręgowym w Krakowie, tuż po głośnym wyroku TSUE
Olaf Maciejowski
Spory z bankami, Sprawy frankowe

Wygrana kancelarii w sprawie o zwrot kapitału oraz o korzystanie z kapitału (!) w Sądzie Okręgowym w Krakowie, tuż po głośnym wyroku TSUE

To najprawdopodobniej pierwszy taki wyrok w Krakowie.

mBank pozywa i przegrywa – Sąd Okręgowy w Krakowie uznaje zarzut potrącenia i oddala w całości powództwo banku o zwrot kapitału, powołując się na wyrok TSUE w sprawie C-520/21! Nasz Klient nie poniesie na rzecz mBanku żadnych kosztów wywołanych wniesieniem przez bank pozwu o zwrot kapitału.

Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, w którym:

  • oddalił w całości pozew banku o zwrot kapitału oraz roszczenie o korzystanie z kapitału,
  • uwzględnił zarzut potrącenia, który podnieśliśmy w imieniu Klienta przygotowując uprzednio stosowne dokumenty obejmujące wezwanie do zapłaty oraz oświadczenie o potrąceniu wierzytelności,
  • zniósł miedzy stronami koszty procesu.

Sprawa jest o tyle nietypowa, że Klient pozostaje stroną postępowania grupowego przed sądem łódzkim w sprawie tzw. nowego portfela mBanku i nie kierował wobec banku powództwa o zapłatę. Wyrok jest dla naszego Klienta korzystny i oznacza, że nie poniesie na rzecz mBanku żadnych kosztów wywołanych wniesieniem pozwu o zwrot kapitału. Fakt oddalenia roszczenia o korzystanie z kapitału oczywiście nie dziwi biorąc pod uwagę ostatnie orzeczenie TSUE w sprawie C-520/21.

Nadto, sąd wykluczył roszczenie banku mające za podstawę tzw. waloryzację świadczenia określoną w art. 358(1) Kodeku cywilnego, wspomniany wyrok TSUE zamyka bankom drogę do dochodzenia roszczeń również na tej podstawie co jasno wynika z jego treści.

Wyrok nie jest prawomocny, sprawę prowadził r. pr. Olaf Maciejowski wraz z apl. radc. Pauliną Kosak.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.