splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Upadłość konsumencka osoby uzależnionej od hazardu
Olaf Maciejowski
Upadłość

Upadłość konsumencka osoby uzależnionej od hazardu

Czy nałogowy hazardzista może ogłosić upadłość konsumencką? O tym dzisiaj krótko na naszym blogu.

Kiedy sąd ma obowiązek oddalić wniosek o upadłość konsumencką?

Sąd orzekający w przedmiocie upadłości ma obowiązek oddalić wniosek dłużnika o ogłoszenie jego upadłości w sytuacji gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej zakres z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

Nie ulega wątpliwości, że trwonienie majątku poprzez wydatkowanie pieniędzy na wszelkiego rodzaju używki lub nałogi w tym również hazard powszechnie uznaje się za działanie charakteryzujące się co najmniej rażącym niedbalstwem.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że nie byłoby racjonalnym działaniem ogłoszenie upadłości osoby, która trwoni majątek ponieważ jej oddłużenie, a to główny cel upadłości konsumenckiej, stałoby się zwyczajnie niemożliwe.

Upadłość konsumencka hazardzisty – kiedy jest możliwa?

Wracając zatem do pytania postawionego na wstępie należy odpowiedzieć, że co do zasady osoba taka nie może ogłosić upadłości. Są jednak wyjątki od tej sytuacji. Nałogowy hazardzista może starać się o ogłoszenie upadłości jeśli przekona sąd, że przestał grać i podjął walkę z nałogiem. Musi to być jednak działanie realne a nie pozorowane jedynie na potrzeby wniosku upadłościowego. Takie okoliczności pozwalają dojść do przekonania, że dłużnik-hazardzista zasługuje na danie mu szansy na oddłużenie, a zatem zostanie osiągnięty główny cel postępowania upadłościowego.

Rzecz jasna tyczy się to również dłużnika cierpiącego na inny nałóg, który spowodował lub zwiększył jego niewypłacalność. Warto zatem podjąć próbę wyjścia z uzależnienia jeśli myśli się na poważnie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 2344)

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.