splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Sytuacja osób poszkodowanych przez Getin Noble Bank w związku z umorzeniem obligacji
dr Edyta Kozak-Hamala
Obligacje Getin Noble Bank

Sytuacja osób poszkodowanych przez Getin Noble Bank w związku z umorzeniem obligacji

Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) z 29 września 2022 r. w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A. pociągnęła za sobą przykre konsekwencje dla posiadaczy obligacji tego banku.

Od chwili jej ogłoszenia kontaktują się z nami poszkodowani obligatariusze, pytając, co z obligacjami Getin Banku, a konkretnie, jakie kroki prawne można podjąć w związku z umorzeniem tych obligacji. Klienci wskazują najczęściej, że obligacje te miały stanowić dla nich poduszkę finansową, były to oszczędności ich życia, traktowali obligacje jako zabezpieczenie na emeryturę. Przy przedstawianym nam przez Klientów opisie okoliczności rekomendowania tych instrumentów finansowych przez pracowników banku pojawiają się podobne scenariusze. Najczęściej wynika z nich, że instrument ten był zupełnie niedostosowany do potrzeb Klientów, a sama inicjatywa jego nabycia wychodziła od pracownika banku (doradcy klienta z ramienia Noble Securities S.A.,) który prezentował klientom te instrumenty w samych superlatywach, wskazując, że obligacje Getin Banku są bezpieczne. Motywowali do nabycia tych obligacji informując, że stanowią one produkt trudno dostępny, na którego nabycie jest wielu chętnych, oferowali je jako bezpieczną alternatywę dla lokaty bankowej. Te i inne okoliczności prowadzą do wniosku, że mogło dochodzić w tych przypadkach do tzw. missellingu, polegającego na proponowaniu konsumentom nieodpowiednich dla nich usług finansowych. Klienci podejmowali bowiem ostateczną decyzję o nabyciu obligacji pod wpływem informacji dostarczanych im przez pracownika banku. Co więcej, sami nabywający obligacje, byli najczęściej osobami nie mającymi doświadczenia inwestycyjnego, posiadającymi niewielką wiedzę finansową także w zakresie ewentualnych ryzyk związanych z nabyciem takich obligacji.

W jednym z ostatnich wpisów na blogu, wyjaśnialiśmy,  że poszkodowani przez Getin Noble Bank S.A.,  co prawda nabywali te instrumenty bezpośrednio w samej placówce tego banku, jednak z formalnego punktu widzenia dokonywali zapisu na obligacje w podmiocie powiązanym z tym bankiem tj. domem maklerskim Noble Securities S.A, istnieje możliwość kierowania roszczeń właśnie do tego domu maklerskiego, jako odrębnego od banku podmiotu, który nie jest objęty przymusową restrukturyzacją. Getin Noble Banku S.A. działał bowiem jako agent Noble Securities S.A. i zgodnie z przepisami również odpowiada za te zobowiązania. Można wobec tego kierować przeciw domowi maklerskiemu roszczenia, czyli mówiąc wprost, pozwać Noble Securities S.A., aby odzyskać utracone na skutek umorzenia obligacji pieniądze. Wydaje się, że czas wszczęcia procesu może mieć tu doniosłe znaczenie, trudno bowiem przewidzieć jaka będzie sytuacja finansowa tego podmiotu za kilka lat. W przypadku gdyby kondycja tego podmiotu ulegała pogorszeniu, wygranymi będą Ci, którzy uzyskają już do tego czasu prawomocny wyrok umożliwiający egzekucję.

Okolicznością na którą warto wskazać osobom, które zastanawiają się nad wszczęciem ewentualnego procesu przeciwko Noble Securities S.A., jest ta, że przez okres trwania procesu, naliczać się będą odsetki za opóźnienie od kwoty dochodzonej roszczeniem, które na ten moment wynoszą ponad 12% w skali roku, a w przypadku prawomocnie wygranej sprawy, odsetki te zostaną zasądzone przez Sąd od pozwanego podmiotu rynku finansowego. Przy założeniu, że wartość środków zainwestowanych w obligacje najczęściej waha się w granicach kilkudziesięciu a często nawet kilkuset tysięcy złotych i przy założeniu, że proces będzie się toczył przez kilka lat, daje to możliwość uzyskania dla Klienta sporej kwoty z tego tytułu, co często biorą pod uwagę osoby które kalkulują koszty związane z wszczęciem postępowania sądowego.

Graphic designed by Tulpahn from Flaticon https://www.flaticon.com.

 

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.