splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Podsumowanie miesiąca stycznia 2020r.

Podsumowanie miesiąca stycznia 2020r.

Pierwszy miesiąc Nowego Roku zaowocował zakończeniem kilku postępowań sądowych wszczętych w roku 2018/2019r., prowadzonych przez radców prawnych z Kancelarii KHM. Od początku istnienia Kancelarii KHM nie przegraliśmy jeszcze żadnego postępowania, albo inaczej, co brzmi dumnie, wygraliśmy jak dotąd każdą z zakończonych spraw.

Czyniąc krótkie podsumowanie za sam miesiąc styczeń, pragniemy wskazać, że:
– sąd ogłosił, i to bez przeprowadzenia rozprawy, upadłość konsumencką w sprawie którą prowadziliśmy dla naszego Klienta,
– wypracowaliśmy obszerną ugodę, zakończoną zawarciem jej w formie aktu notarialnego, w kwestiach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków oraz podziału udziałów w spółce;
– uzyskaliśmy wyrok rozwodowy obejmujący zasądzenie wysokich alimentów na rzecz dzieci naszej Klientki;
– wygraliśmy sprawę dla naszego Klienta którego chciano bezzasadnie przymusić do poddania się leczeniu odwykowemu;
– uzyskaliśmy (aktualnie w I instancji) optymalny wyrok w sprawie o posiadanie środków odurzających.

Powyższe obrazuje dość szerokie spektrum prowadzonych w ramach kancelarii KHM spraw, niemniej są to efekty postępowań wszczętych około rok temu.

Obecnie, najwięcej czasu poświęcamy naszej głównej specjalizacji tj. prawu bankowemu wespół z prawem konsumenckim, co znajduje wyraz w prowadzeniu wielu tzw. spraw frankowych.

Zespół kancelarii KHM

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.