splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Nasza kancelaria przeciera szlak. Pozywamy VeloBank S.A. w sprawie missellingu obligacji emitowanych przez Getin Noble Bank S.A.
dr Edyta Kozak-Hamala
Obligacje Getin Noble Bank, Spory z bankami

Nasza kancelaria przeciera szlak. Pozywamy VeloBank S.A. w sprawie missellingu obligacji emitowanych przez Getin Noble Bank S.A.

Przedświątecznie informujemy, że w imieniu naszego Klienta skierowaliśmy pierwszy pozew o zapłatę odszkodowania przeciwko VeloBankowi w sprawie nabytych za pośrednictwem Getin Noble Banku obligacji podporządkowanych wyemitowanych przez ten bank.

Nasz Klient, którego obligacje zostały umorzone decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, padł ofiarą zjawiska zwanego missellingiem czyli złej, nieetycznej sprzedaży, ponieważ przekazane przez pracownika Getin Noble Bank informacje uniemożliwiały mu podjęcie świadomej decyzji odnośnie zapisu na obligacje podporządkowane. Misselling w tym i innych tego typu przypadkach przejawiał się przede wszystkim w braku poinformowania konsumenta niemającego żadnego doświadczenia z rynkiem kapitałowym o rzeczywistym ryzyku ekonomicznym związanym z nabyciem tego rodzaju instrumentu finansowego, za to przy świadomym wprowadzeniu konsumenta w błąd co do faktycznej treści i zakresu takiej usługi finansowej. Oferowany produkt nie odpowiadał potrzebom naszego Klienta, a wręcz był wyraźnie z nimi sprzeczny, ponieważ w żadnym wypadku nie stanowił on substytutu lokaty z gwarantowanym zwrotem kapitału, a w taki sposób produkt ten był prezentowany przez pracowników Getin Noble Banku. W istocie bank ten, przy dystrybucji swoich obligacji, stosował wobec swoich klientów nieuczciwą praktykę rynkową.

W naszej opinii VeloBank odpowiada za szkodę popełnioną przy dystrybucji tych instrumentów finansowych jako następca prawny Getin Noble Banku i mamy nadzieję, że sąd podzieli naszą argumentację, a Klient odzyska środki wpłacone na poczet obligacji.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.