splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Krajowy Rejestr Zadłużonych – rewolucja w upadłości i restrukturyzacji
Olaf Maciejowski
Upadłość, Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Krajowy Rejestr Zadłużonych – rewolucja w upadłości i restrukturyzacji

Lada chwila bo już 1 grudnia bieżącego roku wejdzie w życie ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Z punktu widzenia praktyków zajmujących się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym jest to rewolucja i kolejny krok w kierunku tak pożądanej cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości.

Jak cyfryzacja zmieni Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Istotą wprowadzanego rejestru jest całkowita cyfryzacja postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, wszczynanych począwszy od 1 grudnia br. Innymi słowy, zainicjowanie tych postępowań będzie możliwe wyłącznie w postaci elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej Krajowego Rejestru Zadłużonych. Nie chodzi tylko o samo inicjowanie postępowań. W rejestrze będą publikowane orzeczenia sądu upadłościowego (restrukturyzacyjnego) oraz inne dokumenty związane z postępowaniem, które do tej pory gromadzone były w postaci papierowej. Uczestnicy postępowania będą mieli dostęp do akt sprawy 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu na wzór tego co od 1 lipca tego roku obowiązuje w elektronicznym postępowaniu rejestrowym do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowe funkcje portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych

Poza funkcją orzeczniczą oraz dostępu do akt, niemniej istotna będzie funkcja informacyjna nowego portalu. Zgodnie z ustawą w Rejestrze, który będzie jawny na wzór KRS, będą umieszczane informacje m.in. o:

1) osobach fizycznych, osobach prawnych oraz ułomnych osobach prawnych – wobec których są albo były prowadzone postępowania:

  1. a) restrukturyzacyjne,
  2. b) upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,
  3. c) zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
  4. d) w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;

2) wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki;

3) osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, naczelnika Urzędu Skarbowego albo dyrektora oddziału ZUS lub sąd z uwagi na tzw. bezskuteczność egzekucji;

4) osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jak widać katalog podmiotów wpisywanych do jawnej części Rejestru jest szeroki i obejmuje nie tylko ściśle podmioty wobec których prowadzone są postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne ale również osoby fizyczne, wobec których umorzono egzekucję sądową oraz dłużników alimentacyjnych.

Cyfryzacja Krajowego Rejestru Zadłużonych – korzyści

Projektowane zmiany należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. Pełna elektronizacja procedury upadłościowej i restrukturyzacyjnej pozwoli usprawnić prowadzone postępowania i ułatwić uczestnictwo w nich uczestnikom postępowania, w szczególności wierzycielom, usuwając dotychczasowe bariery w dostępie do informacji o postępowaniu oraz do samych akt sprawy. Ponadto nie do przecenienia jest zwiększenie transparentności w obrocie gospodarczym. Od 1 grudnia br. przedsiębiorca zyska możliwość dodatkowego zweryfikowania swojego potencjalnego kontrahenta pod kątem jego sytuacji finansowej.

Graphic designed by Attribution required from Flaticon https://www.flaticon.com

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1909)

 

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.