splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Konsekwencje uchwalenia tzw. ustawy frankowej – kredytobiorcom pozostaje batalia sądowa
Olaf Maciejowski
Sprawy frankowe

Konsekwencje uchwalenia tzw. ustawy frankowej – kredytobiorcom pozostaje batalia sądowa

W ostatnim tygodniu Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. W mediach nazywa się ją potocznie ustawą frankową choć dotyczy ona wszystkich kredytobiorców. Czy ustawa ta stanowi realne narzędzie pomocy dla osób, które zaciągnęły kredyt indeksowany lub denominowany do franka szwajcarskiego?

Niestety trudno odpowiedzieć twierdząco na tak postawione pytanie. W ustawie zabrakło tzw. mechanizmu konwersji czyli funduszu finansowanego przez banki, który miałby sfinansować przewalutowanie kredytów. W pierwotnej wersji projektu taki mechanizm był wpisany do ustawy ale zniknął na etapie prac legislacyjnych w Sejmie.

Co zmienia tzw. ustawa frankowa?

Ustawa jedynie wydłuża okres wsparcia dla kredytobiorców udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z 18 do 36 miesięcy. Pomoc udzielona na jej podstawie ma charakter zwrotny, a zatem po upływie w/w okresu kredytobiorca obowiązany jest zwrócić pomoc otrzymaną z BGK w 144 nieoprocentowanych ratach tj. w okresie 12 lat (obecnie okres ten wynosi 8 lat).

Na jakie rozstrzygnięcia mogą liczyć frankowicze?

Jak wynika z analizy treści nowelizacji trudno tutaj mówić o realnej pomocy dla osób, które zaciągnęły tzw. kredyt we franku zawierający niedozwolone postanowienia umowne. Kredytobiorcom chcącym uwolnić się od tego rodzaju toksycznego produktu finansowego pozostaje walka przed sądem powszechnym. Liczba takich spraw w polskich sądach wzrasta wręcz lawinowo, a wszystko dzięki coraz bardziej odważnym wyrokom sądów, które orzekają w tych sprawach i orzekają nie tylko o tzw. odfrankowieniu kredytu czyli przekształceniu go w kredyt złotowy lecz również o unieważnieniu w całości umowy zawartej z bankiem. Warto zatem pomyśleć o wybraniu drogi sądowej ponieważ uchwalona właśnie ustawa nie rozwiązuje problemu osób, które zaciągnęły zobowiązanie z elementem walutowym.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1925 ze zm.)

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.