splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Kolejne radosne wieści, kolejny sukces w sprawie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej
Olaf Maciejowski
Wygrane sprawy frankowe

Kolejne radosne wieści, kolejny sukces w sprawie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy o kolejnym korzystnym orzeczeniu sądu, tym razem o postanowieniu o zabezpieczeniu powództwa uzyskanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w sprawie kredytu waloryzowanego kursem CHF.
Sąd na mocy wspomnianego postanowienia, wstrzymał kredytobiorcom obowiązek spłaty rat kredytu na czas trwania procesu.
Tym samym od momentu wydania postanowienia, do czasu uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w tej sprawie, nasi Klienci nie muszą spłacać już rat kredytu, a Bank nie może im wypowiedzieć z tego powodu umowy kredytu.
Sprawę prowadzi r.pr. Olaf Maciejowski.
Postanowienie nie jest prawomocne, ale wykonalne z chwilą jego podpisania.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.