splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Klienci otrzymali od Banku ponad 340 tys. PLN – prawomocna wygrana z PKO BP w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie
Olaf Maciejowski
Spory z bankami, Sprawy frankowe

Klienci otrzymali od Banku ponad 340 tys. PLN – prawomocna wygrana z PKO BP w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie

Z satysfakcją informujemy, że Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w składzie: SSA Szymon Rożek (sprawozdawca), SSA Kazimierz Rusin oraz SSA Edyta Pietraszewska w sprawie o sygn. akt I ACa 790/22 w dn. 31 sierpnia 2023 r. wydał wyrok w sprawie przeciwko PKO BP S.A., w którym:

• oddalił prawie w całości apelację Banku od wyroku Sądu I instancji ustalającego nieważność umowy kredytu „własny kąt hipoteczny” uwzględniając ją jedynie w odniesieniu do odsetek,
• kosztami postępowania apelacyjnego w całości obciążył Bank.
Wyrok jest prawomocny i został już przez Bank wykonany. Klienci uzyskali od Banku sumę ponad 340 tys. zł z czego do zwrotu na rzecz Banku pozostaje suma 251 tys. zł. Na uwagę zasługuję czas trwania całego postępowania, które toczyło się 2 lata i 4 miesiące co jak na średni czas trwania tego rodzaju spraw jest bardzo dobrym wynikiem.
Ponadto Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie: SSO Anna Lipińska w sprawie o sygn. akt I C 650/21 w dn. 30 sierpnia 2023 r. wydał wyrok w sprawie przeciwko Santander mBank S.A., w którym:
• ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego mPlan z 2007 r. z tzw. nowego portfela mBanku,
• zasądził na rzecz Klienta 97 619,62 PLN oraz 24 121,36 CHF z odsetkami za opóźnienie od wezwania do zapłaty,
• kosztami procesu w całości obciążył Bank.

Wyrok nie jest prawomocny.
Sprawę prowadził r. pr. Olaf Maciejowski wraz z apl. radc. Pauliną Kosak.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.