splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Dlaczego warto sięgnąć do rejestru klauzul niedozwolonych w sprawie dotyczącej kredytu frankowego?
Olaf Maciejowski
Prawa konsumenta, Sprawy frankowe

Dlaczego warto sięgnąć do rejestru klauzul niedozwolonych w sprawie dotyczącej kredytu frankowego?

W sądach pojawia się coraz więcej spraw osób, które zaciągnęły kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego lub denominowany w tej właśnie walucie. W ramach kancelarii KHM prowadzimy wiele tego typu spraw, przeciwko różnym bankom. Dla tych, którzy wahają się czy warto rzucić rękawicę bankowi w sprawie zaciągniętego zobowiązania kredytowego warto przedstawić istotny argument „za”. Chodzi mianowicie o klauzule niedozwolone, a ściślej rzecz biorąc rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.

Kilka lat temu ustawodawca zrezygnował z takiego modelu wprowadzając rejestr decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie oznacza to jednak przekreślenia dorobku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sądu antymonopolowego), który przez kilkanaście lat swoimi orzeczeniami zbudował poprzedni rejestr. Zgodnie z przepisami przejściowymi ma on być ważny aż do 2026 roku. W praktyce co to oznacza dla tzw. frankowiczów, którzy chcą wystąpić przeciwko bankowi?

Na co mogą liczyć frankowicze?

Orzeczenia sądu antymonopolowego mają tzw. skutek prejudycjalny tzn. wiążą inne składy sądów powszechnych rozpoznających sprawy wzorców umownych zawierających tożsame klauzule niedozwolone. Oznacza to, że każdy sąd powszechny rozpoznający in concreto sprawę wzorca umownego, w którym znajdzie się klauzula wpisana do rejestru nie może sformułować innej oceny niż sąd antymonopolowy w toku kontroli abstrakcyjnej w sytuacji gdy sprawa dotyczy przedsiębiorcy, którego klauzula została skutecznie zakwestionowana. Co więcej, sąd powszechny nie może badać takiego postanowienia w drodze indywidualnej kontroli gdyż naruszyłby tym samym zasadę związania treścią orzeczenia sądu antymonopolowego.

Jakie klauzule w umowach kredytowych są niedozwolone?

Dlaczego o tym piszemy? W rejestrze klauzul niedozwolonych dostępnych pod adresem https://www.rejestr.uokik.gov.pl/ znajduje się kilka klauzul niedozwolonych dotyczących indeksacji kwoty kredytu oraz rat kredytu do franka szwajcarskiego w oparciu tabele kursowe banku. Tego rodzaju klauzule dotyczą następujących banków: mBank S.A. (dawny BRE Bank S.A.), Bank Millenium S.A. oraz Bank BPH S.A. (dawny GE Money Bank S.A.). A zatem jeśli ktoś zawarł umowę kredytu w oparciu o wzorzec stosowany przez jednego ze wskazanych wyżej przedsiębiorców bankowych ten ma łatwiejszą drogę do uzyskania korzystnego dla siebie orzeczenia, którego następstwem będzie unieważnienie umowy kredytu albo wyeliminowanie z jej treści klauzul indeksacyjnych.
Warto zatem dokładnie zapoznać się ze wzorcem umownym zastosowanym przez bank. Jeśli będzie zawierał klauzule wpisane do rejestru tym większa będzie szansa na korzystne rozstrzygnięcie sądu. O samych rozstrzygnięciach w sprawach frankowych opowiemy w kolejnym naszym wpisie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1634)

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.