splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Czy można zabronić wchodzenia z psem do urzędu, parku czy na plac zabaw? Dziś o niedawnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
dr Edyta Kozak-Hamala
Prawo cywilne

Czy można zabronić wchodzenia z psem do urzędu, parku czy na plac zabaw? Dziś o niedawnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Czy w Twojej gminie obowiązują zakazy wchodzenia z psem do urzędów, parków, na place zabaw lub do budynków użyteczności publicznej? Gmina nie może tego zabronić. Może jedynie ustalić sposób postępowania ze zwierzętami tak, by ich pobyt na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku nie był uciążliwy oraz nie zagrażał przebywającym tam osobom. Dziś artykuł o niedawnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który spodobał się nam i zapewne spodoba się innym miłośnikom lub posiadaczom czworonogów.

Zakaz wchodzenia z psem – orzecznictwo sądu

Miło czytać o wyrokach, które ułatwiają posiadaczom zwierząt poruszanie się z nimi w przestrzeni publicznej. Przykładem powyższego jest Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2019 r. (sygn. akt: II SA/Gd 693/18).

Sprawa dotyczyła uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Przewidywała ona, że: „Zabrania się wprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw, placówek oświatowych, sklepów, punktów usługowo-handlowych i budynków użyteczności publicznej, z wyjątkiem psów przewodników.” Uchwała ta została zaskarżona. Skarga opierała się na zarzucie, że treść uchwały narusza art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego, polegające na określeniu obowiązków osób trzymających zwierzęta domowe w sposób zbyt daleko idący, niż przewidział to i upoważnił radę gminy ustawodawca w art. 4 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Wejdziesz z psem do parku – uzasadnienie sądu

Skarga przewidywała, że zakaz wprowadzania zwierząt domowych na wskazane tereny jest środkiem nadmiernie ograniczającym swobodę poruszania się i przebywania w określonym miejscu a swoboda przysługuje wszystkim obywatelom, w tym właścicielom zwierząt domowych. Cel ustawy, czyli pośrednio również regulaminu, jakim jest dążenie do utrzymania czystości i porządku w gminie nie pozwala na wprowadzanie tak daleko idących zakazów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że skarga jest uzasadniona i uznał za niezgodne z prawem unormowanie zabraniające wprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw, placówek oświatowych, sklepów, punktów usługowo-handlowych i budynków użyteczności publicznej, z wyjątkiem psów przewodników. Sąd stwierdził, że wprowadzenie takiego generalnego zakazu wprowadzania zwierząt na dany teren jest środkiem nadmiernie ograniczającym swobodę poruszania się i przebywania w określonym miejscu, która przysługuje wszystkim obywatelom, w tym właścicielom zwierząt.

Tym samym sąd orzekł, że ustawodawca nie upoważnił rady do sformułowania zakazu wprowadzania zwierząt na określony teren, lecz do ustalenia sposobu postępowania ze zwierzętami w taki sposób, by ich pobyt na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku nie był uciążliwy oraz nie zagrażał przebywającym tam osobom (to teza wyroku).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2018 poz. 1454).

Zobacz naszą usługę: Mediacje rodzinne

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.