Na skutek wniosku kancelarii, sąd rejestrowy (KRS) wszczął tzw. postępowanie przymuszające, które ma na celu ochronić interesy naszego Klienta

Na skutek wniosku kancelarii, sąd rejestrowy (KRS) wszczął tzw. postępowanie przymuszające, które ma na celu ochronić interesy naszego Klienta

W ostatnim czasie, w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców, pojawia się duża liczba bardzo ciekawych, nieszablonowych sytuacji, w których Klienci potrzebują naszej pomocy.

W kancelarii pojawił się klient, pewny, że sprzedał udziały w spółce z o.o. w której dotychczas był prezesem i wspólnikiem. Umowa sprzedaży udziałów w spółce Klienta, odbyła się w kancelarii notarialnej w ramach umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi. Nowy wspólnik, zgodnie z ustaleniami podjął także uchwałę o odwołaniu naszego Klienta z funkcji prezesa zarządu spółki.
Klient był przekonany, że spółka została już zbyta na rzecz nowych właścicieli, a zarząd jest objęty przez nowe osoby. Jakież było zdziwienie Klienta gdy zaczęły zgłaszać się do niego Urząd Skarbowy i Prokuratura z roszczeniami wynikającymi z kwestii karno-skarbowych dotyczących spółki, w związku z działaniami z którymi Klient nie miał nic wspólnego. Niestety działają tutaj domniemania prawne wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego, a Klient w KRSie nadal widniał jako prezes zarządu i wspólnik. Tymczasem Klient nie ma już żadnej kontroli nad Spółką i nie posiada informacji na temat jej funkcjonowania.

Po dokonanej przez nas weryfikacji okazało się, że sąd rejestrowy nie zarejestrował zmian wynikających ze zbycia udziałów w przedmiotowej spółce z o.o., gdyż brak było we wniosku o zmianę wpisu w KRS uchwały wspólników wyrażającej zgodę na takie zbycie, a wymagała tego umowa spółki. To niedopatrzenie poskutkowało opisanymi wyżej kłopotami. Klient nadal widnieje zatem w KRS jako Prezes zarządu i wspólnik spółki. Niefortunnie nowi (niedoszli) nabywcy udziałów i nowy zarząd, okazali się wysoce nieuczciwi, a pozostawienie odpowiedzialności za ich działania na naszym Kliencie było w ich interesie. Co najgorsze, to niedoszli następcy są stronami takiego postępowania przed KRS więc tylko oni mogliby wykonać wezwanie sądu do przedłożenia stosownej uchwały, jednak kontakt Klienta z nimi był niemożliwy.

Podjęliśmy więc natychmiastowe działania polegające na przygotowaniu do KRSu wniosku o zmianę wpisu z urzędu w trybie art. 24 ust. 6 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wskazaliśmy, że skoro Klient sprzedał całość swoich udziałów wraz z drugim wspólnikiem i byli oni jedynymi wspólnikami, to nie w sposób zaprzeczyć, ze z całości okoliczności wynika, że zgromadzenie wspólników udzieliło zgody na sprzedaż udziałów w rozumieniu art. 182 k.s.h. Celem uniknięcia wątpliwości prawnych i faktycznych przygotowaliśmy uchwałę, potwierdzając ustną i dorozumianą zgodę o wyrażeniu zgody na sprzedaż udziałów Spółki ze skutkiem ex tunc na podstawie art. 63 § 1 k.c. Wyjaśniliśmy, że mimo zmian w osobach wspólników i członków zarządu, które zaszły w Spółce, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego cały czas widnieją nieaktualne dane, a obecny stan rzeczy jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa obrotu.
Tym wszystkim uzasadniliśmy wniosek o zmianę wpisu w trybie art. 24 ust. 6 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a KRS już na następny dzień po złożeniu przez nas wniosku, uwzględnił go i wszczął wnioskowane postępowanie.

Sprawę prowadzi r.pr. dr Edyta Kozak-Hamala z pr. Piotrem Kurasiem