Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował: banki nie mogą domagać się od konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Z kolei konsument może żądać rekompensaty od banku zgodnie z przepisami prawa krajowego i pod warunkiem poszanowania celów Dyrektywy 93/13

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował: banki nie mogą domagać się od konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Z kolei konsument może żądać rekompensaty od banku zgodnie z przepisami prawa krajowego i pod warunkiem poszanowania celów Dyrektywy 93/13

? TSUE w jednoznaczny sposób przesądził, że w przypadku upadku umowy kredytu bankom nie przysługuje nic ponad wypłacony kapitał kredytu oraz ewentualne odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty udostępnionego kapitału.

? TSUE podkreślił, że nie sposób dopuścić do sytuacji, w której bank mógłby czerpać korzyści gospodarcze ze swojego nielegalnego zachowania w tym by otrzymał rekompensatę za niegodności wywołane zachowaniem niezgodnym z prawem.

? Argument banków powołujący się na stabilność rynków finansowych pozostaje bez znaczenia z uwagi na cele Dyrektywy 93/13, która ma chronić konsumentów, a nie system finansowy.

? Trybunał nie wykluczył natomiast możliwości ubiegania się przez konsumenta o rekompensatę od banku zgodnie z krajowym uregulowaniem