Sąd Okręgowy w Warszawie, uwzględnia zażalenie Kancelarii i udziela zabezpieczenia roszczeń naszym Klientom w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie, uwzględnia zażalenie Kancelarii i udziela zabezpieczenia roszczeń naszym Klientom w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie, uwzględnia zażalenie Kancelarii i udziela zabezpieczenia roszczeń naszym Klientom w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. Od tej chwili nasi Klienci nie muszą płacić rat kredytu do prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania w sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu, która może potrwać jeszcze kilka lat.

Zażalenie zostało rozpoznane względnie szybko mając na uwadze jak bardzo obciążony jest XXVIII Wydział Cywilny.

Postanowienie jest prawomocne i wykonalne. Sprawę prowadzi r. pr. Olaf Maciejowski wraz z apl. radc. P. Kosak.